Tällä viikolla vietetään Kaatumisten ehkäisyn viikkoa

Oulun alueella on vietetty jo useamman vuoden ajan Kaatumisten ehkäisyviikkoa viikolla 42. Kaatumisten ehkäisy on ennen kaikkea informaatiovaikuttamista, joten ohjaus ja neuvonta on avainasemassa ennaltaehkäisytyössä.

Erityisesti ikäihmisillä, kaatuminen on edelleen yleisin vammojen aiheuttaja, joka voi pahimmillaan rajoittaa toiminta- ja liikuntakykyä sekä itsenäistä selviytymistä arjessa. On tärkeää muistaa, että kaatuilu ei kuulu normaaliin ikääntymiseen.

Ikäihmisten parissa työskentelevät ammattilaiset ovat avainasemassa kaatumisvaaraa lisäävien yksilöllisten riskitekijöiden tunnistamisessa. Nämä riskitekijät voivat liittyä esimerkiksi ravitsemukseen, lääkitykseen, sairauksiin, alkoholin käyttöön tai liikunta- ja toimintakyvyn laskuun.

Miten voit omalta osaltasi vaikuttaa ja osallistua kaatumisten ehkäisytyöhön?

Linkkivinkit kaatumisten ehkäisyn tueksi

Kaatumiset yleistyvät ikääntyessä ja ne voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia sekä heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua. Pelko kaatumisesta saattaa hankaloittaa päivittäisistä toiminnoista suoriutumista ja vähentää sosiaalista kanssakäymistä sekä itsenäisen elämän edellytyksiä. Kaatumispelosta syntyykin helposti toimintakykyä heikentävä ja kaatumisvaaraa lisäävä noidankehä.

Monipuolinen liikuntaharjoittelu on tehokkain yksittäinen kaatumisten ehkäisykeino ja kaatumisen pelon vähentämisen keino. Liikuntaharjoittelun tulisi pitää sisällään lihasvoimaa, tasapainoa, kestävyyttä ja liikkuvuutta kehittäviä osuuksia, jotta kaatumisia pystytään ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti.

Oikeanlaisella ja säännöllisellä ravitsemuksella on keskeinen rooli terveyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemisessa. Ravitsemuksen avulla voidaan vähentää myös kaatumisriskiä sekä ehkäistä vajaaravitsemusta. Vajaaravitsemus ja sen riski on tärkeää tunnistaa ajoissa, sillä virhe- ja aliravitsemus heikentävät terveydentilaa ja lisäävät kaatumisriskiä. Sairastuessa myös hyväkuntoisesta ikäihmisestä voi nopeasti kehittyä vajaaravitsemuksen riskipotilas.

Lattialle menoa ja sieltä ylös nousemista on hyvä harjoitella. Aiheesta löytyy kuvallinen ohje sekä youtube-video, joita voi jakaa asiakkaalle eteenpäin.

Lääkkeet vaikuttavat ihmisiin eri tavoin. Jotkut lääkkeet voivat aiheuttaa uneliaisuutta tai heikentää arviointikykyä sekä aiheuttaa sekavuutta ja sen myötä lisätä kaatumisvaaraa.

Lisätietoja

Minna Tikkanen, projektisuunnittelija

POPsote, kuntoutuksen kehittämisohjelma

minna.tikkanen@popsote.fi