Tarvitsemme myös mielenterveyden ensiaputaitoja

Usein sanotaan, että ensiaputaidot ovat kansalaisvelvollisuus. Moni käykin ensiapukoulutuksen tai osallistuu työpaikan tarjoamaan koulutukseen. Entäpä mielenterveyden ensiapu? Oletko tullut ajatelleeksi, että myös mielenterveyden haasteissa voi antaa ensiapua? Osaisitko auttaa kriisistä kärsivää kanssaihmistä? Ihmisistä noin puolet kärsii merkittävästä mielenterveyden kriisistä elämänsä aikana. Kyse on siis yleisestä ilmiöstä.

Mielenterveyden ensiapu -koulutus

Myös mielenterveyden ensiaputaitoihin on saatavilla koulutusta. Mieli ry järjestää Mielenterveyden ensiapu (MTEA1 ja MTEA2) -koulutuksia. MTEA1-koulutus tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja keinoja sekä oman että toisen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Tämän koulutuksen avulla on mahdollisuus saada voimavaroja omaan työhyvinvointiin. Mielenterveyden ensiapu -koulutukset ovat kansalaiskoulutuksia eikä vaadi erityistä pohjakoulutusta. Ne ovat todellisia jokamiehen ja –naisen koulutuksia. Koulutus on lähtöisin Australiasta, josta se on levinnyt ympäri maailman. POPsote-hanke organisoi näitä koulutuksia yhdessä Mieli ry:n kanssa muun muassa hyvinvointialueellamme toimivien kansalaisjärjestöjen edustajille.

POPsoten tavoitteena on edellä mainittujen kansalaiskoulutusten lisäksi vahvistaa perustasolla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten mielenterveyden osaamista. MTEA2 -koulutus antaa perustietoa mielenterveyden häiriöistä ja valmiuksia jokaiselle sote-ammattilaiselle kohdata ja tukea ihmistä, jolla on mielenterveyden haasteita. Viimeisen vuoden aikana POPsote on kouluttanut jo yli 200 sote-ammattilaista. Tästä joukosta jatkoi MTEA2- ohjaajakoulutukseen 5 henkilöä. Kouluttamalla ohjaajia halusimme luoda hyvinvointialueellemme verkoston, jolla turvaamme mielenterveysosaamisen vahvistumisen ja kouluttautumismahdollisuuksien tarjoamisen myös jatkossa. MTEA2 -koulutusta tarjotaan sekä lähikoulutuksena että verkkokoulutuksena. Koulutuksen laajuus/kesto on noin 14 tuntia molemmilla toteutustavoilla. Lähikoulutus toteutetaan tavallisesti kahden päivän koulutuksena. Verkkokoulutukseen kuuluu itsenäistä opiskelua Moodle-alustalla noin yhdeksän tunnin verran ja kaksi webinaaria.

Seuraamalla hyvinvointialueen koulutuskalenteria, saat tietoa tulevista MTEA-koulutuksista.

Uudet MTEA2-ohjaajat

Netta Mursu

Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja (YAMK). Työskentelen POPsoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelmassa projektisuunnittelijana. Työtaustani on erilaisissa päihde- ja mielenterveystyön tehtävissä.

Jani Venetvaara

Olen koulutukseltani lähihoitaja, mutta opiskelen työn ohessa sairaanhoitajaksi. Olen projektityöntekijänä Asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishanke ASTE:ssa, jonka lisäksi käyn töissä myös Oys-psykiatrian klinikalla. Olen myös tehnyt pitkän uran lastensuojelu- ja kehitysvammatyössä.

Aira Tauriainen

Työskentelen koulusihteerinä ja kansalaisopiston kädentaitojen tuntiopettajana. Olen toiminut vuosia MTEA1-ohjaajana ja nyt minulla on myös MTEA2-ohjaajan pätevyys.

Nita Laitinen

Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Työskentelen tällä hetkellä Oulaisten mielenterveysyksikössä, jossa olen ollut vuodesta 2017 alkaen. Tätä ennen olen työskennellyt mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tehostetussa palveluasumisyksikössä sairaanhoitajana ja vastaavana sairaanhoitajana reilun kymmenen vuoden ajan.

Hanna Säilynoja

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja röntgenhoitaja (YAMK). Työskentelen POPsoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä hoitotakuun kehittämisohjelmissa koulutussuunnittelijana. Lähes koko työurani olen hoitanut sydänpotilaita Kardiologian yksikössä OYS:ssa.