Turvallisuuslautakunta on kokoontunut ensimmäisen kerran

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Turvallisuuslautakunta 6.4.2022

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lautakuntatyöskentely alkaa. Turvallisuuslautakunta kokoontui ensimmäisen kerran 31.3. ja 4.4.2022. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Pirkko Mattila.

Kokouksessa pelastustoimen vastuuvalmistelija Petteri Helisten antoi lautakunnan jäsenille pelastustoimen toimialakatsauksen. Lisäksi lautakunta sai tilannekatsauksen Sote-valmiussuunnittelusta, esittelijänä yliopistosairaalajohtajan tehtäväalueen vastuuvalmistelija Juha Korpelainen.

Aluehallitus päätti 15.3.2022 kokouksessaan lähettää hyvinvointialuestrategian luonnoksen lausuntokierrokselle. Lausuntoaika oli 16.3.-5.4.2022.  Turvallisuuslautakunta valmisteli 4.4.2022 oman lausuntonsa hyvinvointialuestrategian luonnokseen otsikolla ”Kokonaisturvallisuus on monen tekijän summa”.

Turvallisuuslautakunnan seuraavat kokoukset:

  • 19.5.2022
  • 16.6.2022

Jatkossa turvallisuuslautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijoista pelastusjohtaja ja vs. sairaanhoitopiirinjohtaja.

Turvallisuuslautakunnan tehtävät

  1. seuraa, arvioi ja raportoi aluehallitukselle hyvinvointialueen turvallisuus ja varautumisjärjestelyjen toteuttamisesta
  2. seuraa ja arvioi pelastuspalveluiden lainmukaisuutta, vaikuttavuutta, palvelutason toteutumista sekä raportoi asiasta aluehallitukselle vuosittain
  3. hyväksyy osaltaan pelastustoimen vuosittaisen selvityksen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta (pela-järjestämislaki 13 §)
  4. hyväksyy pelastustoimen tehtävien ja palvelujen omavalvontaohjelman (pela-järjestämislaki 16 §)
  5. tekee aluehallitukselle esityksen muista tarpeelliseksi katsomistaan asioista
  6. päättää toimielimen jäsenten osallistumisesta koulutus-, edustus-, edunvalvonta tai vastaaviin tilaisuuksiin määrärahojen puitteissa
  7. tekee selvityksen aluehallitukselle palvelujärjestelmän toimivuudesta painottaen turvallisuutta.

Lautakunnan varsinaiset jäsenet

Pirkko Mattila, puheenjohtaja
Jarmo Haapaniemi, varapuheenjohtaja
Miika Heikkilä
Olli Heikkilä
Markus Jaatinen
Kaisa Louet
Merja Rasinkangas
Mikko Korkeakoski
Mikko Merihaara
Päivi Hirsso
Jani Törmi
Eija Flink
Anu Niemi-Himanka

Lisätietoja

Turvallisuuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat päivittyvät Päätöksenteko-osioon.