Työtoiminta opettaa arjen taitoja ja valmentaa työelämään

Työtoiminta tarjoaa tukea ja kuntoutusta joka päiväisiin arjen askareisiin vammaisille, kehitysvammaisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja muille erityisen tuen tarpeessa oleville. Työtoiminta perustuu aina asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin.

”Työtoiminta perustuu palvelutarvearvioon ja päätökseen. Työtoiminnalla tuemme asiakkaidemme hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta”, kertoo erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluiden palveluesimies Marjukka Keränen Oulun kaupungilta.

Pohjois-Pohjanmaalla työtoimintaa järjestetään toimintakeskuksissa. Toiminnan aloittamista varten täytyy olla palvelupäätös. Päätökset ovat aina määräaikaisia.

”On tärkeää, että tarjoamme asiakkaillemme oikeita työtehtäviä aidossa työympäristössä. Esimerkiksi Oulussa Kipinän toimintakeskuksessa asiakkaat voivat osallistua erilaisiin alihankinta-, kädentaitoja vaativiin töihin tai vaikka jakelukeittiömme toimintaan”, Keränen jatkaa.

Tällä hetkellä tulevalla hyvinvointialueella arjen käytännöt ja tilat työtoiminnan tarjoamiseen vaihtelevat paljon. Toimintakeskus Kipinä etsii toiminnalleen uusia tiloja. Hyvinvointialueelle siirtyminen ei aiheuttane muutoksia toimintakeskuksen arjen sujumiseen.

”Asiakkaiden näkökulmasta täytyy kuitenkin muistaa, että erilaiset asiakasryhmät tarvitsevat erilaista ohjausta ja tukea. Myös työtoiminnot ovat erilaisia eri asiakasryhmille”, Keränen toteaa.

Yritykset ovat tärkeitä kumppaneita

Toimintakeskuksissa valmennetaan asiakkaita siirtymään tuettuun työtoimintaan muun muassa yrityksiin. Yritykset ovat toimintakeskuksille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Työtoimintapaikka ei koskaan korvaa yrityksen tai organisaation vakituisen henkilöstön työpaikkaa, vaan työtoiminta on aina avustavia tehtäviä.

”Työtoiminta on aina tavoitteellista toimintaa, joka valmentaa siirtymään työelämään. Kun asiakkaamme siirtyvät tuettuun työtoimintaan, heillä täytyy olla jo työelämätaitoja ja taitoja arjen hallintaan. Yrityskumppaneiltamme olemme saaneet erittäin hyvää palautetta”, Keränen kertoo.

Kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Vuoden 2023 alusta alkaen myös se siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Asia on tällä hetkellä valmisteluasteella ja käytännön asiat tarkentuvat loppuvuoden kuluessa. Jatkossakin esimerkiksi kunnat voivat tuottaa kuntouttavan työtoiminnan palvelua yhtiöittämällä toiminnan ja osallistumalla hyvinvointialueen järjestämään hankintalain mukaiseen kilpailutukseen.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pitkäaikaistyöttömille asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaan ja työllistymiseen. Päätös kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta tehdään yhteistyössä asiakkaan, työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan (1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen) kanssa.

Kuntouttavan työtoiminnan tulee sisältää asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä elämänhallintaa tukevia palveluita. Kuntouttavassa työtoiminnassa rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa polkua kohti avoimia työmarkkinoita, joten asiakkaan tilannetta arvioidaan hänen kanssaan säännöllisesti. Kuntouttavassa työtoiminnassa tehtävillä työtehtävillä ei saa korvata virka- tai työsuhteessa hoidettavia työtehtäviä