Uudistaminen kuuluu kaikille

Sosiaali- ja terveysalalla kulunut vuosi on ollut täynnä myllerrystä kun olemme valmistelleet 1.1.2023 aloittavaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Tuleva muutos on innostava, mutta voi myös aiheuttaa jännityksen ja epävarmuuden tunteita. Vuoden aikana käydyt työtaistelutoimet ovat myös omalta osaltaan nostaneet esille sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden ajatuksia ja tunteita alan ongelmakohdista. Tämän hetken kuuma peruna onkin: Miten lisätä alan veto- ja pitovoimaa olemassa olevilla resursseilla?

Yhtenä ratkaisuna on tarjota työntekijöille lisää mahdollisuuksia osallistua kehittämistyöhön. Tutkitusti työntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy, kun he pääsevät vaikuttamaan työhönsä, kuten esimerkiksi työprosessien kehittämiseen. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen eli Pohteen innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta käynnistyi vuosi sitten 12.10.2021. Toimintamalli mahdollistaa jokaisen hyvinvointialueen ammattilaisen osallistumisen kehittämiseen ajasta ja paikasta riippumatta, ei siis ole väliä työskenteletkö Kuusamossa vai Nivalassa ja oman kehittämisehdotuksen voi jättää silloin kuin omassa työvuorossa on sopiva rauhallinen hetki.

Oman kehittämisehdotuksen voi kirjata yhteiskehittämisalustalle, jonne jokainen tulevan hyvinvointialueen ammattilainen pääsee kirjautumaan jo nyt. Kirjautumiseen käytetään omaa työsähköpostiosoitetta. Koska yhteiskehittämisen toimintamalli perustuu avoimuuteen, oma kehittämisehdotus ei häviä niin sanotusti ”pimeään putkeen”, vaan sen etenemistä prosessissa on mahdollista seurata alusta loppuun saakka. Yhteiskehittämisalustalla voi myös kommentoida toisten ehdotuksia. Ehdotusten kommentointi onkin tärkeää, koska se edistää kehittämisehdotusten etenemistä ja voi tuoda erilaisia näkökulmia kehittämisehdotuksen ympärille.

Oma kehittämisehdotus voi olla pieni tai suuri, tärkeintä on, että ehdotuksen tavoitteena on lopulta edistää tai parantaa asiakkaiden palveluita. Ehdotuksia voi kirjata yhdessä asiakkaiden kanssa, kuten tekivät OYS:n synnytysosaston työntekijät ja asiakkaiden toiveesta kehitettiin sektioäitien puolisoille oma tila, jossa voi odottaa äitiä vauvan kanssa. Toiminta pilotoitiin ensin ja onnistuneen pilottikokeilun jälkeen se otettiin osaksi toimintaa. Ammattilaisten ehdotuksista voi syntyä uusia keksintöjä, kuten ensiavun sairaanhoitajan ehdotuksesta syntyi kahden vuoden kehittämisen jälkeen uudenlainen infuusiotippalaskuri, joka helpottaa hoitajien työtä ja säästä aikaa. Tai ehdotukset voivat parantaa tai helpottaa työn tekimistä, kuten henkilökunnan aloitteesta kehitetty pikaohje henkilöstöhallinnon ohjelmiin, joka helpotti järjestelmien käyttämistä.

Uusien kehittämisehdotusten rinnalla on myös erittäin tärkeää levittää jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä tai toimivia ratkaisuja koko hyvinvointialueen henkilöstölle. Omalla olemassa olevalla ratkaisulla voi antaa valmiin ratkaisun jollekin toiselle, joka on paininut saman tyyppisen ongelman kanssa. Hyvien käytäntöjen ja toimivien ratkaisujen kirjaamisessa ei kannata ujostella. Tiedämme jokainen, että pienetkin yksityiskohdat voivat helpottaa arjessa ja sujuvoittaa työskentelyä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta huomioidaan myös hyvinvointialueen strategiassa. Strategiaan on kirjattu yhdeksi strategiseksi periaatteeksi – Uudistaminen kuuluu kaikille. Periaatteen toimenpiteinä lupaamme luoda rakenteet ja toimintamallit, jotka mahdollistavat osallistumisen ja yhteiskehittämisen asukkaille ja sidosryhmille sekä mahdollistaa kehittämistyössä paikalliset hyvät käytännöt ja toimintamallit sekä niiden levittämisen.

 

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnasta saat:

Pauliina Hyrkäs, Innovaatiokoordinaattori, Pauliina.hyrkas@ppshp.fi

Mari Saukkoriipi, projektisuunnittelija, mari.saukkoriipi@ppshp.fi

Yhteiskehittämisen hyödyt sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle

  • Vahvemmat mahdollisuudet oman työn kehittämiseen
  • Mahdollisuus viedä eteenpäin kehittämistarpeita ja -ideoita sekä keksinnöllisiä aihioita
  • Mahdollistetaan tukea kehittämistyöhön
  • Mahdollisuus saada tietoa kehitettävistä ja olemassa olevista ratkaisuista sekä hyvistä käytännöistä