Vammais- ja vanhusneuvostot on nimetty ja työ alkaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen on asetettava nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Näiden vaikuttamistoimielinten tehtävänä on varmistaa nuorten, vanhusten ja vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Aluehallitus pyysi keväällä hyvinvointialueen kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoja nimeämään ehdokkaansa tulevaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon. Kunnat ovat tehneet nimeämiset niin, että tasa-arvolaki toteutuu. Aluehallitus hyväksyi neuvostoihin nimetyt kokouksessaan 24.8.2022. Lisäksi aluehallitus nimesi toimikautensa ajaksi omat edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoihin.

Neuvostot järjestäytyvät syksyn aikana ja valitsevat keskuudestaan puheenjohtajat. Neuvostojen järjestäytymiskokoukset pidetään vielä loppuvuoden aikana. Neuvostojen toiminnasta vastaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen.

Nuorisovaltuuston osalta neuvottelut yhdistymisestä Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisovaltuuston kanssa ovat käynnistyneet.

Vammais- ja vanhusneuvostojen keskustelutilaisuus sote-järjestämissuunnitelmasta

Vammais- ja vanhusneuvostolle järjestettiin syyskuun lopulla keskustelutilaisuus sote-järjestämissuunnitelmaan liittyen. Mukana olleita neuvostojen jäseniä ja varajäseniä kiinnosti erityisesti palvelusetelin tuomat mahdollisuudet sekä yhteisöllisen asumisen ja kotisairaanhoidon järjestäminen. Omaishoidon kriteereihin toivottiin, että niiden valmistelussa kuultaisiin palvelunkäyttäjiä ja heidän omaisiaan.

Lisätietoja

Marjo Riitta Tervonen
osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö
marjoriitta.tervonen@ppshp.fi
050 348 5227

Katso vanhusneuvostoon nimetyt jäsenet ja varajäsenet tästä.
Katso vammaisneuvostoon nimetyt jäsenet ja varajäsenet tästä.