Vastauksia POPup-aamukahveilla 8.4. esitettyihin kysymyksiin

POPup-aamukahvien padlet-seinä täyttyi tänään hyvistä kysymyksistä. Kiitos kaikille kysymyksiä lähettäneille! Koostimme vastaukset alle aihealueiden mukaan:

Ansiovertailu ja haastattelut

Ansiovertailu ja haastattelut koskevat vain pientä osaa henkilöstöstä. Tietyt virat, kuten esihenkilöasemassa olevien virat ja tietyt asiantuntijatehtävät, tulevat haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä, ja näissä tehdään ansiovertailu. Mikäli olet työsopimussuhteinen ja työsopimustasi jatketaan ilman keskeytystä tai 2.1.2023 alkaen, siirryt hyvinvointialueelle ilman ilmoittautumista.

Työn organisoituminen

Organisaatiorakenne muotoutuu vähitellen työntekijätasolle saakka. Hallinnon rakenteen valmistelu on vielä kesken, joten sen työntekijämäärä ja hallinnon keventämisestä saadut säästöt eivät ole vielä tiedossa.

Asiakas- ja hoitotyössä ei ole odotettavissa suuria muutoksia, mutta väliportaan hallinnossa ja tukipalveluissa kaikki työtehtävät eivät välttämättä pysy entisellään. Asia on valmistelussa. Tavoite on, että hyvinvointialueen organisaatio olisi valmis keväällä ja siirtyvät työntekijä tietäisivät tulevan oman työyksikkönsä sijoittumisen organisaatiossa viimeistään syksyllä.

Tietoja siirtyvien organisaatioiden tehtävänkuvista, työn vaativuuden arvioinneista ja niihin liittyvistä palkkatasoista kerätään ja analysoidaan parhaillaan.

Työpisteitä koskevia ohjeita tai matkustusohjeita ei ole vielä annettu.

Vuosilomat ja muut poissaolot ja keskeytykset, liukuvan työajan saldot sekä lisä- ja ylityösaldot ja viikkolepokorvaukset

Ennen siirtoa myönnetyt tai vahvistetut 31.12.2022 yli menevät tai sen jälkeen alkavat vuosilomat, muut poissaolot ja keskeytykset ovat voimassa hyvinvointialueella ilman uusia hakemuksia ja päätöksiä.

Siirtyvän henkilöstön siirtohetkellä pitämättä olevat vuosilomat, säästövapaat, lomarahavapaat ja lomarahakertymät siirtyvät pidettäväksi tai maksettavaksi hyvinvointialueella.

Mahdolliset liukuvan työajan saldot, viikkolepokorvaukset ja mahdolliset lisä- ja ylityösaldot annetaan joko vapaa-aikana tai rahakorvauksena siirtyvälle henkilöstölle luovuttajan toimesta ennen luovutushetkeä. Työaikapankkisaldojen siirtymisestä tai saldojen maksamisesta annetaan suositukset myöhemmin erikseen.

Hyvinvointialueen HR valmistelussa ollaan valmistelemassa suositusta henkilöstöä luovuttaville organisaatioille vuosilomien myöntämisestä ja pitämisestä vuodelle 2022. Tämä suositus tuodaan tiedoksi esihenkilöinfoissa ja muissa henkilöstöinfokanavissa heti kun se valmistuu.

Vuonna 2023 maksussa olevista lomarahoista vastaa hyvinvointialue.

Sähköposti ja puhelinnumerot

Vuoden vaihteessa jatketaan ICT-palveluiden osalta paljolti nykyisillä, olemassa olevilla ratkaisuilla, sähköpostiosoitteilla sekä puhelinnumeroilla. Näiden lisäksi hyvinvointialueen työntekijöille tulee myös hyvinvointialueen oma sähköpostiosoite ja tunnus, jolla pääsee hyvinvointialueen palveluihin.

Siirtymäaikana 2023–2025 otetaan alueella vaiheittain käyttöön laajemmin hyvinvointialueen yhteiset ICT-palvelut, jonka yhteydessä vanhoista organisaation tunnuksista ja sähköposteista luovutaan. Puhelinnumerot tulevat lähtökohtaisesti siirtymään hyvinvointialueelle, joten niissä ei tapahdu suuria muutoksia.

Tietojärjestelmät

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus toteutetaan laajentamalla nykyisin erikoissairaanhoidon käytössä oleva Esko-potilastietojärjestelmä palvelemaan myös perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon tarpeita. Perusterveydenhuollon ominaisuudet rakentaa Esko Systems Oy.

Sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon järjestelmät Esko Systems hankkii kilpailuttamalla markkinoilta ja integroi ne osaksi Esko-tuoteperhettä. Hyvinvointialueen uuden järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto on vuosina 2023–2025. Ennen yhtenäistä järjestelmää käytetään kunnista hyvinvointialueelle siirtyviä nykyisiä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia

Henkilöstö kysyy –osiosta löytyy lisää kysymyksiä vastauksineen.

Henkilöstö kysyy