Vuoden 2022 MS-hoitaja on Tuula Ala-Aho

Suomen MS-hoitajat ry on valinnut vuoden MS-hoitajaksi Oulun yliopistollisen sairaalan sairaanhoitaja Tuula Ala-Ahon. Hän työskentelee neurologian poliklinikalla. Ala-Aho on aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa ja on toiminut myös yhdistyksen hallituksessa.

Palkinnon saaja valitaan kollegoiden, potilaiden ja Suomen MS-hoitajat ry:n yhteistyötahojen ehdotusten perusteella. Tuula Ala-Ahoa kuvailtiin ehdotuksissa neurologisen hoitotyön konkariksi, jolla on vankkaa tietoa ja kokemusta. Ehdotuksissa korostuivat hänen asiantuntijuutensa, inhimillinen työote, rauhallisuus, taito potilaiden kohtaamiseen ja vahva osaaminen.

Potilaan tarpeiden tunnistaminen on tärkeää

Ala-Aho on työskennellyt neurologisessa hoitotyössä lähes 30 vuotta. Vuosien saatossa MS-taudin hoito on muuttunut ja mullistanut sitä sairastavien arjen.

”Toimintakykyä ylläpitävien lääkehoitojen mahdollisuus on jo varsin laaja ja diagnostiikka on kehittynyt. Näin potilaat ohjautuvat nopeammin hoidon arviointiin. Nykyään on myös helpompi saada potilas uskomaan hyvään tulevaisuuteen”, Ala-Aho pohtii.

MS-tautia sairastavan hoitotyössä olennaista on olla selvillä potilaan arjesta ja tunnistaa hänen tarpeensa.

”Sitten niihin pitää tarttua rohkeasti! Potilastyön punainen lanka on kuuntelemisen taito. On olennaista puhua niistä asioista, jotka ovat potilaalle juuri sillä hetkellä tärkeitä”, hän korostaa.

Muutos on mahdollisuus

Ala-Ahon mukaan parasta hänen työssään on potilastyö.

”Työssäni voin käyttää ja päivittää omaa ammatillista osaamistani. On myös hienoa olla mukana jatkuvassa kehityksessä ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa”, hän kertoo.

Osaamisen ylläpitäminen myös haastaa.

”Osaamisvaatimuksia on paljon. Jatkuvasti tulee erilaisia muutoksia ja uusia asioita opittavaksi sekä suoraan että välillisesti potilastyötä ajatellen”, hän jatkaa.

Hyvinvointialueelle siirtyminen tuo mukanaan myös isoja muutoksia.

”Erikoisosaaminen on edelleen tärkeässä roolissa ja toivotaan, että se pysyy muutoksessa mukana. Henkilöstön riittävyys on mielestäni iso riski yhdenvertaisten ja oikea-aikaisten palvelujen varmistamiseksi. Ajattelen, että muutos on aina mahdollisuus parantaa palvelujen saatavuutta, hoitoon pääsyä ja seurantaa jokaiselle alueen asukkaalle”, Ala-Aho kiteyttää.

Tuula Ala-Aho katsoo kameraan hymyillen. Hänellä on päässään silmälasit ja kaulassa stetoskooppi sekä avaimet.

Tuula Ala-Aho valittiin vuoden 2022 MS-hoitajaksi.