Yhdenmukaisia ja tasavertaisia apuvälinepalveluja kaikkien saataville Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella tehdään tällä hetkellä paljon töitä, jotta kaikille apuvälineitä tarvitseville saadaan yhdenmukaiset ja tasavertaiset palvelut. Jotta tässä onnistutaan, täytyy lähetteiden käsittelyä parantaa. Tavoitteena on lisäksi, että apuvälinepalveluita olisi saatavilla siellä, missä niille on kysyntää. Tästä syystä, myös apuvälineiden kuljetusta ja varastointia täytyy kehittää. Hyvinvointialueen kunnilta siirtyvien apuvälineiden kunto ja huoltohistoria varmistetaan, jotta ne ovat kunnossa ja turvallisia käyttää. Asiakkaita varten kehitetään myös sähköistä asiointikanavaa, jonka kautta on helppoa ottaa yhteyttä apuvälinepalveluihin myös aukioloaikojen ulkopuolella. Sähköinen kanava helpottaa myös puhelinpalvelun ruuhkautumista, sillä apuvälinepalveluja käyttävien asiakkaiden määrä on nousussa.

Kehitystyölle olisi tarvetta myös ensi vuonna

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke kehittää tällä hetkellä apuvälinepalveluja kiivaaseen tahtiin vuoden loppuun saakka. Kehitystyötä on kuitenkin vielä paljon tekemättä ja työlle toivotaan jatkorahoitusta.

“On ensiarvoisen tärkeää, että löydämme tälle kehitystyölle rahoitusta myös ensi vuodelle. Mikäli emme saa jatkorahoitusta, on vaarana, että osa tulevan hyvinvointialueen asukkaista joutuu liikkumaan pidemmän matkan päästäkseen apuvälinepalvelujen piiriin. Olemme nyt luomassa uutta apuvälinepalvelujen kokonaisuutta, joka on laajuudeltaan ja toiminnaltaan Suomen suurin”, kertoo projektisuunnittelija Toni Tuuri.

Eri kehittämiskohteiden parissa työskennellään tällä hetkellä muun muassa Oulunkaaren kuntayhtymässä, Lakeuden alueella, Oulussa, Raahessa ja Kalajoella. Kehitystyössä on mukana kunnissa ja kuntayhtymissä apuvälineiden kanssa työskenteleviä kuntoutuksen ammattilaisia. Lisäksi Lakeuden ja Oulun alueella toimitaan yhteistyössä kotihoidossa, vuodeosastoilla sekä perinteisissä kuntoutuksen palveluissa työskentelevien ammattilaisten kanssa.

Moderneja ja laadukkaita apuvälineitä saataville kaikkiin kuntiin

Tällä hetkellä apuvälineitä saa lainaksi terveyskeskusten apuvälinelainaamoista. On hyvä huomioida, että apuvälineillä on kova kysyntä eikä välttämättä oikeankokoisia ole aina saatavilla.

Apuvälinepalvelujen kehittämisellä pyritään yhdenmukaistamaan palveluja ja takamaan, että kaikissa hyvinvointialueen kunnissa on aina saatavilla ammattilaisten huoltamia, moderneja, käyttäjilleen soveltuvia, oikeankokoisia ja käyttöturvallisia apuvälineitä.

“Jatkossa osa palveluista tuotetaan aina asiakkaan kotiin, kuten esimerkiksi apuvälineiden asennukset. Tässäkin tärkeintä on, että apuvälineet ovat käyttäjilleen turvallisia. Jos asiakkaan apuvälinetarve vaatii tarkempaa arviointia, apuvälinepalvelut palvelevat ajanvarauksella”, Tuuri korostaa.

Lisätietoja

Toni Tuuri
Projektisuunnittelija, POPsote-hanke
toni.tuuri@ppshp.fi