Yhteisövaikuttavuusmalli lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukijana

Lapset, nuoret ja perheet kohtaavat elämässään erilaisia haasteita. Tämän takia arki voi käydä kuormittavaksi ja raskaaksi. Kuormittavan elämäntilanteen jatkuessa ongelmat voivat vaikeutua. Arkea voidaan kuitenkin tukea monin eri tavoin.

Kaksi poikalasta istuvat sohvalla. Vasemman puoleisella pojalla on kissa sylissään.

Ongelmana on, että tällä hetkellä palvelujärjestelmä on sirpaleinen ja monet palvelut toimivat erikseen, irrallaan ja kaukana perheen arjesta. Apua on voitu hakea useasta eri paikasta, jolloin riittävä monialainen yhteistyö on voinut jäädä vähäiseksi. Tästä johtuen palveluita ei ole pystytty järjestämään perheiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteisövaikuttavuusmalli tarkoittaa eri palvelujen välistä tiivistä verkostoyhteistyötä ja konkreettista mallia lasten, nuorten ja perheiden tueksi. Mallin tavoitteena on muutos palvelujen järjestämisessä, niin että eri palvelut toimivat yhdessä lasten ja perheiden ympärillä.

Mallia on mukana kehittämässä varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Lisäksi kehittämisessä on mukana järjestöjä ja seurakuntia.

Yhteisövaikuttavuuden mukaisessa toimintamallissa tärkeää on, että perheen muuttuneeseen elämäntilanteeseen reagoidaan varhaisessa vaiheessa. Arjen haasteiden puheeksi ottaminen on tärkeää oikea-aikaisen tuen saamiseksi. Pienetkin arkeen liittyvät haasteet ovat riittävä syy keskustella asioista. Näin tilanteet eivät ennätä kärjistyä vaikeammiksi. Tarvittaessa eri palvelut kootaan yhteen perheiden tuen ja tarpeen mukaisesti ja sovitaan konkreettisista toimintatavoista.

Yhteisövaikuttavuusmalli on tarkoitus ottaa käyttöön koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja sopia käytänteistä yhdessä kuntien ja toimijoiden kanssa. Oulussa yhteisövaikuttavuusmallin mukaista kehittämistyötä tehty jo vuodesta 2019 ja malli on otettu käyttöön koko kaupungin alueella. Valmistelutyö koko hyvinvointialueella on käynnistynyt syksyn 2022 aikana.

Lisätietoja

Johanna Timonen, projektisuunnittelija
Lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelma
johanna.timonen@ouka.fi