Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelutuottajien hinnantarkistusesitykset

Palveluntuottajat ovat esittäneet kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiirille hinnantarkistusesityksiä, jotka perustuvat maailmanpolittiiseen tilanteeseen. Tervetuloa etätapaamiseen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimialuejohtajien kanssa. Tilaisuudessa keskustellaan muun muassa siitä, millaisia selvityksiä hinnankorotusesityksiin liittyen edellytetään.

Tietoa palvelun tuottajalle hinnantarkistusesityksen laatimisesta

Hinnantarkistusesitysten tulee noudattaa ostopalvelusopimuksia

Mahdollisten hinnantarkistusesitysten tulee perustua ostopalvelusopimuksessa määriteltyyn hinnantarkistukseen. Hinnantarkistusesitys saa olla enintään ostopalvelusopimuksessa sovitun hinnantarkistusehdon (esimerkiksi indeksiehto) mukainen ja se täytyy toimittaa sopimuksessa asetettuun hinnantarkistusta koskevaan määräaikaan mennessä.

Hinnantarkistusesityksen lisäksi tulee toimittaa selvitys, onko palvelusta sopimusta tai palveluseteliä ja mikä hinnankorotuksen määrä on suhteessa sopimuksen hinnantarkistusehtoon.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuottajien tulee toimittaa kirjallinen selvitys seuraavista asioista, mikäli esitys perustuu maailmanpoliittiseen tilanteeseen:

  • mihin sopimukseen ja/ tai palveluun liittyen hinnantarkistusesitys on toimitettu
  • mihin Venäjän aiheuttamasta Ukrainan sodasta johtuviin tekijöihin hintojen korotus perustuu
  • miten Venäjän aiheuttamasta Ukrainan sodasta johtuva hinnanmuutoksen peruste vaikuttaa välittömästi hankintasopimuksen mukaisen palvelun, tavaran tai urakan tai sen osan hintaan
  • mistä lähtien hinnanmuutoksen peruste on ollut olemassa
  • mikä on edellä kuvatunlaisen hinnanmuutoksen suuruus euroissa ja
  • onko yritys saanut tai tuleeko saamaan kustannus- tai muuta vastaavaa tukea nousseisiin kustannuksiin.

Osallistumislinkin ja lisätietoa tapahtumasta saat tapahtumakalenteristamme.