HR:n infotilaisuudet henkilöstölle

Henkilöstöhallinnon järjestämät esihenkilöinfot jatkuvat parittomien viikkojen perjantaisin kello 9–10. Esihenkilöinfot järjestetään vuoroviikoin POPup-aamukahvien kanssa.

Infot tallennetaan, ja ne ovat jälkikäteen katsottavissa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

 

Liity Teams-tilaisuuteen napsauttamalla tästä

tai kopioimalla selaimeesi:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDljZWY4YjYtOTU3OC00Nzg3LWI0NWItZWY4MDk1MzQ0YTli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290db9009-a807-4a93-b678-62babc429947%22%2c%22Oid%22%3a%22d58b2e63-9745-40c7-9a49-15b4aeacaafc%22%7d

HR:n henkilöstöinfojen aikataulu

Lisätietoja:
Mari Saari-Somero, HR-osavastuuvalmistelija
mari.saari-somero@kalajoki.fi

Keskustelukortit tukemaan ja ohjaamaan henkilöstöviestinnässä

Lukijalle

Uusi hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Muutos vaikuttaa 17 000–18 000 Pohjois-Pohjanmaalla työskentelevän sote-alan tai pelastuslaitoksen työntekijän työhön. Muutos herättää varmasti keskustelua kahvihuoneissa ja palavereissa, ja aiheeseen kannattaakin työyhteisössä paneutua. ​

Korttien tarkoitus on toimia apuna, kun meneillään olevaa uudistuksesta keskustellaan työyksiköissä. Korteissa on fiiliskortteja, joiden avulla voidaan keskustella siitä, mitä ajatuksia ja tunteita muutos herättää, sekä faktakortteja, joissa muutoksesta kerrotaan lyhyesti ja ytimekkäästä nyt olemassa olevan tiedon valossa. Korteista voi poimia kuhunkin tilanteeseen sopivat tai ottaa keskusteluun kaikki kortit. Kortteja voi käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelussa ohjaamaan keskustelua. ​