Henkilöstötilaisuuksien kysymykset

POPup-aamukahveilla ja henkilöstötilaisuudessa esitetään paljon kysymyksiä ja kommentteja, ja valitettavasti kaikkiin ei aina ehditä tilaisuuden aikana vastata. Käsittelemättä jääneet kysymykset kootaan tilaisuuksien jälkeen talteen ja välitetään asiantuntijoille, jotta niiden aiheisiin voidaan palata myöhemmin.

Padlet-seinä

POPup-aamukahvit 21.10.2022

Perjantaina 21.10.2022 POPup-aamukahveilla painottuivat vastuuyksikköpäällikkötehtäviin liittyvät kysymykset sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden kysymykset. Seuraavat kysymykset ja kommentit on kerätty aamukahvien Padlet-seinältä tilaisuuden jälkeen. Kysymykset ja palautteet on välitetty hyvinvointialueen johdolle ja henkilöstöhallinnolle.

”Onko vastuuyksikköpäälliköiden palkassa ns. neuvotteluvaraa? Määritelty palkka ei houkuttele vastuuseen ja alueeseen nähden.”

”Eli jos nyt haluan hakea vastuullisempaa esimiestyötä (vastuuyksikköpäällikön työtä), niin sen seurauksena palkkani laskee, vaikken nyt edes ole esimiesasemassa…”

”Onhan se nyt aivan käsittämätöntä, että vastuuyksikköpäälliköiden palkat ovat huonompia kuin heidän alaisuudessaan työskentelevien palkat.”

”Vastuuyksikköpäälliköiden ilmoitetut palkat antavat varmaankin osviittaa heidän alaistensa palkoista. Ei tarvinne odottaa, että palkkaharmonisointi tulisi suuntautumaan ylöspäin?”

”VYP paikoista jätetiin palkat pois (tietoisestiko?). Aamukahveilla ilmoituksiin luvattiin chatissa lisätä sähköpostiosoitteet lisätietojen antajille, voisiko ne palkat lisätä samalla!”

”Miten HVA kuvittelee, että he saavat vastuuyksikköpäälliköiksi korkeasti koulutettuja, esimieskokemusta omaavia ja muutenkin päteviä työntekijöitä ilmoitetuilla palkoilla?”

”Minusta ei vastuuyksikköpäällikkö tittelin yhteydessä voida mitenkään edes puhua lähiesimiestyöstä. Ei se ole lähiesimies, joka on mahdollisesti yli sadan kilometrin päässä ja johtaa useaa eri yksikköä samaan aikaan. Näinkö sitä tuetaan lähiesimiestyötä? Erikoinen lähestymistapa kenties?”

”Kyllä nämä vyp paikat ovat olleet jo aiemmin olemassa – keinotekoisesti halutaan nämä nyt täyttää alemmilla palkoilla. Näissä vaan alue muuttuu. Osa esimiehistä siirtyy suoraan ja saa pitää entisen palkan. Miten tässä toteutuu tasa-arvo, kun AINOA ammattiryhmä, jolla edut huononee on nykyiset lähiesimiehet?”

”Onko vastuuyksikköpäällikkö paikkoja hakeville tulossa tarkempaa tietoa budjettivastuista, henkilöstö- ja asiakasmääristä sekä työn sisällöstä ja vastuista, jota kyseiset tehtävät pitää sisällään? Vai joudutaanko ottamaan paikka vastaan tietämättä tarkkaan tehtävän todellinen laajuus ja vastuut?”

”palkkatiedot puuttuvat kuitenkin vain vastuuyksikköpäälliköiden paikoista. Aiemmin julkaistuissa paikoissa sekä jälkeen julkaistuissa paikoissa palkat on ollut aikaa kirjoittaa jokaiseen ilmoitukseen.”

”Yksi hoitajien pitovoimaa lisäävä tekijä on että esimies/vastuuyksikköpäällikkö/mikä nimitys onkaan tekee välillä samaa työtä kuin alaiset, vaikka viikottain tietty määrä työajasta. Tällöin työyksikössä tiedetään missä mennään ja mistä puhutaan. Esimerkiksi terveysaseman vastaanotossa ottaa vastaan potilaita hoidontarpeen arviossa, korvaushoidossa, hoitajan vastaaotolla, infektiovastaanotolla ja kiireellisellä vastaanotolla. Eli liikkuu työpisteissä, ei välttämättä koko päivää, mutta puoli päivää tms. Tulee alaiselle tunne, että esimies näkee ja kokee saman työn ja tunneasiat lisäävät huomattavasti työssä viihtymistä. You know.”

”Sosiaalityöntekijöiden vähäisyyden ja sosiaalityöntekijöiden puuttumisen vuoksi työtehtävät muotoutuvat niin, että sosiaaliohjaajat vastaavat koko ajan vaativammista tehtävistä. Työtä tehdään virkavastuulla. Palkkaero on kuitenkin näiden tehtävien osalta nykyorganisaatiossa kohtuuton. Toivottavasti hyvinvointialueella palkkatasojen tarkastelussa aidosti osataan katsoa kokonaiskuvaa laajemminkin.”

”Olisi edes jossain määrin kohteliasta ja soveliasta ilmoitta palkat ilmoituksissa ja myös työaika. Nyt monilla toimistotyöaika ja jos tulee jatkossa yleistyöaika, niin työaika pitenee ja palkka huononee eli TUPLAheikennys. Ei kuulkaa houkuttele. Ja miksi konsernipalveluissa on tosi hyväpalkkaisia asiantuntijoita ym. ???? samoin ICT puolella. Ei sote palvelutuotannon lähiesimiestyötä arvosteta vieläkään!”

”Eihän ole rivien välistä luettavissa, että työalueeksi voi muodostua kenttätyössäkin suhteettoman suuri alue, jos resurssia siinä ns omalla alueella ei ole tasaisesti?”

”Epäsuhta palkoissa muutaman vuoden – liekö teillä työntekijöitä enää jäljellä muutaman vuoden päästä, jotka jaksavat tätä pelleilyä katsella ja selityksiä kuunnella sinne saakka.”

”Toivottavasti niin johto, valtuusto kuin hallituksen jäsenet oikeasti lukevat näitä kommentteja. Nämä kertoo työntekijöiden pettymyksestä. Pettymys aiheuttaa työnantajan ja alan vaihtoa. Kiitos ja kumarrus hva:lle. Ehkäpä me kymmenen työntekijät joskus palaamme julkiselle sektorille töihin.”

”Missä on henkilöstöjaoston linjaukset eri ammattiryhmien palkkatasoista?”

”Teemme töitä asiakkaiden/potilaiden kanssa. Meitä kehotetaan malttiin ja rauhallisuuteen, kestämään tätä epävarmuutta. Kuitenkin tämä valmistelu on aloitettu jo ajat sitten ja edelleen pyydetään malttia. Uskon, että työmme kärsii jo jatkuvasta epävarmuudesta. Työ kärsii ja sitä kautta sitten asiakkaat/potilaat, jotka pelkäävät palvelujen katoamista jo valmiiksi. Ja onkohan tämä palkkojen harmonisointi enemmänkin alaspäin, jotta tuo vaje saadaan katetuksi?”

”Hva:lle siirtyvien sosiaalityön tehtävien osalta palkkaerot saattavat samoista työtehtävistä olla jopa yli 500€/kk. Esim. Oulunkaari vs. Oulun kaupunki (poislukien lastensuojelu). Mikäli harmonisointi tehtäisiin kahden vuoden kuluttua, häviää Oulun kaupungin palveluksessa ollut tänä aikana bruttona ~12000€ verrattuna Oulunkaaren työntekijään. Tämä on aivan uskomaton epäkohta, jota ei ilmeisesti ole kiire korjata. Lisäksi toisilla työsuhde-etuja tulee säilymään (?), ja toisillahan ei MITÄÄN ole nytkään. Motivaatiota ei työn tekemiseen näissä olosuhteissa tule olemaan, ja työntekijät katkeroituvat. Tässä kohtaan on aivan turhaa hakea työntekijöiltä ymmärrystä törkeisiin säästötavoitteisiin, jotka on ilmeisesti työntekijöiden selkänahasta tarkoitus repiä. Annan ilmaisen vinkin; työntekijät pysyvät ja ovat tyytyväisiä, kun heille maksetaan kunnollista palkkaa, työnantaja osoittaa arvostusta tarjoamalla hyvinvointia tukevia työsuhde-etuja ja pystyy tarvittaessa joustavuuteen. Aina pyritään selittelemään, ettei työntekijäpula ratkea rahalla, mutta minä väitän muuta. Rahat täytyy jostain löytyä!”

”Onko tilanne siis se, että johto itsekin ymmärtää että palkkaus on epäreilu ja jopa loukkaava. Mutta silti toive on, että työntekijät hakevat tehtäviä ihan siksi että ne on niin tärkeitä ja vastuullisia? Onko teillä lainkaan tahtotilaa korjata se käsitys että sote-työtä tehdään vain ”kutsumuksesta” ja lisätä alan arvostusta? Täällä padletissa on todella hyvin nostettu jo erialan kuten ict-alan palkkalinjauksen ristiriita sosiaalialan tehtäviin. Toisena asiana ilmeisesti siellä ihan ylimmällä johtotasolla palkkauksesta ei ole tarvinut nipistää? Ei anna hyvää ja arvostavaa työnantaja kuvaa. Enkä tiedä miten aiotte tästä vastuullisesta ja tärkeästä tehtävästä selvitä ilman osaavaa ja kokenutta henkilökuntaa.”

”Toivotaan hyviä hakijoita esihenkilötehtäviin, mutta palkat huonommat kuin osalla alueen työntekijöistä? Oikeasti?! On nimenomaan luvattu, että esihenkilötyötä vahvennetaan…”

”Surkeaa. Ei vakuuta. En olisi koskaan opiskellut alalle, jos olisin tiennyt mitä todellisuus on. Työnantaja ei arvosta työntekijää, jatkuvia heikennyksiä suunnitellaan ja palkkaus on naurettava vaativuuteen, vastuuseen ja työn kuormittavuuteen nähden. Tällä hetkellä Oulun kaupunki ei tarjoa mitään henkilöstöetuja, ja työterveyshuolto on heikko. HVA:lla tilanne ei taatusti tule tässä valossa parantumaan. Kiitos mutta ei kiitos. Alanvaihto suunnitteilla. T. sosiaalityöntekijä”

”Surkeaa todellakin. Yhdyn edellisen kommentoijan sanoihin, alanvaihto suunnitteilla nopeasti. Työnantaja ei osoite minkäänlaista mielenkiintoa huolehtia työn kuormittavuuden keventämisestä, työhyvinvoinnin parantamisesta ja työntekijöiden pysyvyydestä. T. toinen sosiaalityöntekijä”

”Miksi henkilöstöjaoston pöytäkirjoissa ei ole minkäänlaisia mainintoja hr:n tai ict-tehtävien palkkojen linjauksesta?”

”Työnantaja voi päättää palkat kai ilman valtakunnallisia sopimuksia. On kuntia, jotka ovat päättäneet korottaa sosiaalityöntekijöiden palkkoja reilusti ja saaneet näin virat täytettyä. Nämä TES:n mukaiset korotukset eivät tule tuomaan ratkaisua sosiaalityöntekijä pulaan. On kaivettava rahaa palkkoihin tai HVA maksaa AVIlle uhkasakot lakisääteisten tehtävien laiminlyönnistä.”

”Haaste on tunnistettu, mutta palkat ovat etenkin esihenkilöiden osalta huonompia kuin aiemmin? Ilmeisesti ylemmän johdon palkkoja ei ole tarvinnut nipistää?”

”Muistetaanhan myös tässä muutostilanteessa tiimivastaavien arvokas työpanos. Vastuu ja tehtävät tuntuvat vain lisääntyvän, mutta palkassa tämä ei näy. Tiimivastaavien lisävastuukorvauksen harmonisointi tehty nyt, mutta kriteerit eivät ole järkevät. Tehtävänkuva ei osalla muutu miksikään, mutta harmonisoinnin myötä palkka kuitenkin laskee.”

”Onko tiedossa aikataulua siitä, että milloin tiedotatte ruohonjuuritason työntekijöitä käytännön muutoksista? Tai ilmoitatte edes konkreettisen aikataulun. Tämä auttaisi henkilöstöä sietämään muutosta paremmin. Nyt näistä kommenteista näkyy turhautuminen ja se kokemus, että työntekijöitä ei kuulla. Jos tilanne pitkittyy, niin tilanne tuskin helpottuu.”

” Käytetäänkö työntekijöistä termiä ”alainen” hyvinvointialueella? Ks. Henkilöstötilaisuus 14.10.”

”Työsuhteenalkamispäivänä pidetään päivää, jolloin työsuhde alkoi luovuttajaorganisaatiossa. Miten tätä tulkitaan, jos on ollut jonkun toisessa luovuttaja organisaatiossa työsuhteessa ja vaikka vuoden sisään siirtynyt toiselle, myös nyt luovuttavalle organisaatiolle töihin. ”

”Jos palkkoja ei saadakaan maksettua ensi vuonna, onko työntekijällä työntekovelvoitetta sinä aikana, kun ei ole saanut palkkaa sovitusti?”

” Siirtyvätkö tiedot ammattijärjestön jäsenmaksun perinnästä suoraan palkasta hyvinvointialueen palkkatoimistoon?”

” Miten huomioidaan perhehoitajat, jotka siirtyvät toimeksiantosuhteeseen hyvinvointialueelle kunnista. Kuka huolehtii ja vastaa, että he saavat heille kuuluvat kulukorvaukset ja palkkiot myös ensi vuonna?”

”Eli tuleeko liukumat säilymään siellä missä ne ovat käytössä vai poistetaanko ne Oulun mallin mukaisesti?”

”Onko tuleville vuosille odotettavissa lisää sopeuttamistoimia ja toimintojen lakkauttamisia vai tuoko nyt laadittu järjestämissuunnitelma mukanaan pidemmän työrauhan?”

”Organisaation rakenteesta on edelleenkin nähtävissä vain ylätason organisaatiokaavio. Voisiko rakenteesta välittää tietoa myös tarkemmalla tasolla viranhaltijoineen nettisivujen kautta? Tämä selkeyttäisi monelle tulevan organisaation rakennetta ja lisäisi myös tietoa valituista henkilöistä eri tehtäviin.”

”Missä vaiheessa tulee koulutusta ja ohjeistusta uudesta tilikartasta ja/tai siitä, että miten palvelusihteereiden työnkuvat tulevat muotoutumaan? Kumpi maksaa (kunta vai HVA) sellaisia laskuja, jotka menevät maksuun tänä vuonna, mutta koskevat tulevaa vuotta? Tämä on tärkeää, etteivät esim. jotkut työkalut (ohjelmat) lakkaa toimimasta.”

”Huhu kertoo, että työntekijät saavat pitää olemassa olevat työsuhde-etunsa. Onko näin ja mitä luetaan työsuhde-eduiksi? Miten huomioidaan ne työntekijät joilla ei nykyisellään ole työsuhde etuja lainkaan (smartum, yms.)? Säilyykö esim. Oukan käytössä olevat palkalliset opintopäivät edelleen, onko määrä kaikilla aloilla ja tehtävissä samat? Työntekijöiden kannalta on väärin, jos saman työnantajan eri yksiköissä saa erilaisia etuja ja hyötyjä.”

”Miten työaikaleimaus käytännöt on ajateltu järjestää? Säilyykö puhelinleimaus? Onko kaikilla sama järjestelmä vuoden alussa vai mennäänkö entisillä vaikka on talokohtaisia eroja?”

”Muuttuuko työntekijöiden sähköpostiosoitteet johonkin uuteen muotoon? Esim. AimoPark pysäköintiä työpaikalla käytetään työsähköpostilla, niin jos se muuttuu, niin tapahtuuko muutos automaattisesti?”

”Ostopalvelulääkäreiden sopimukset ovat katkolla 12/22, samoin useiden määräaikaisten työntekijöiden työsopimukset. Tämä alkaa aiheuttaa kohtuutonta stressiä ja kuormitusta työyksiköissä. Asioista on nyt tehtävä nopeasti päätöksiä, sillä yksityiset palveluntuottajat ovat takuulla samoilla apajilla rekrytoimassa meiltä muun muassa lääkäreitä ja psykologeja, joista on jo nyt huutava pula.”

”Milloin Kuusamon ja Raahen psykiatristen osastojen toiminta päättyy? Onko enää paluuta entiseen, jos havaitaan, että lakkautetulle palvelulle olisikin ollut kovasti tarvetta?”

”Voisiko työntekijöitä enemmän informoida tilanteesta, että miten minkäkin alueen organisoituminen on suunniteltu? Esimerkiksi jotkut siirtyvät henkilöt (muualla kun hoitotyössä, esim. konsernipalveluiden puolella) eivät tiedä omaa tarkempaa sijoittumista tai esihenkilöään vuoden vaihteen jälkeen. Aika paljon epävarmuutta ilmassa näin lähellä vuoden vaihdetta.”

”Millä nimikkeellä työskentelevät tulevat työskentelemään digi-keskuksissa (vai millä nimellä ne tulevatkaan olemaan). Missä se tai ne tulevat fyysisesti sijaitsemaan ja millaista palvelua siellä tarjotaan?”

”Olen ymmärtänyt näistä hehkutuksista, että NYT panostetaan ennaltaehkäisevään ja perustyöhön. Miten se käytännössä sitten oletetaan tapahtuvan, jos kuntatasolla ei ole mahdollisuutta edes konsultoivaan lastenpsykiatriin? Onko heidän sopimuksensa uusittu? Onko nyt unohtunut kokonaan se, mitä perustasolla oikeasti tehdään? Jos se nyt romutetaan, voi ruuhkat olla erikoissairaanhoidon ovella armottomat ja hoitotakuut paukkuu. Ja kuka ne lapset ja nuoret hoitaa sen jälkeen, kun he ovat mutkan käyneet siellä ESH:ssa??? Kulkeeko ne taipaleen päästä saamassa tukea ja hoitoa siellä?

Ei nämä suunnitelmat kyllä millään muotoa nyt kuulosta siltä, että perustason palveluita vahvistettaisi. Varsinainen alasajon alku ja tuskinpa mitään parempaa on tulossa. Ja harvoinpa ne edes onnistuvat, kun ylhäältä alaspäin lähdetään organisaatiota rakentamaan. Isot pomot isot palkat, ”pikkutekijät” perustasolla –> pienet palkat. Josko ne herrat hoitaa etänä jatkossa nämä perushommat.”

”Milloin tulee tieto, mihin menen tekemään nuorten kuntouttavaa työtoimintaa hva:lla 1.1.23? Olen kunnasta siirtyvä työntekijä”

”Näitä kommentteja kun lukee, niin ei voi kuin ajatella tulevaisuutta peläten pahinta. Toivoa, ettei itsellä tule tarvetta sosiaali- tai terveyspalveluihin. Työntekijät haluavat kyllä tehdä työnsä hyvin, palvella asiakkaita ja potilaita kunnioittavasti. Nykyisellään kuitenkaan työnantaja ei tätä tue. Tänä päivänä työnantajalta vaaditaan työntekijöiden kunnioitusta, niin palkka kuin työsuhde-etujen näkökulmasta. Jostain syystä sote-palveluiden työntekijöitä pidetään ”kutsumusammatissa”, josta ei tarvitse maksaa, jos työstä ei makseta riittävää korvausta, työnantaja ei kunnioita, työn kuorma on liian suuri, kiire, väkivallan uhka, haukkuminen, huorittelu ja muu arkipäivää on turha kuvitella ihmisten jatkavan enää ”kutsumuksen” parissa.”

”Jos tulee nyt (tai on jo tullut) valituksi tehtävään hyvinvointialueelle, onko toimi/virka ns. varma, vai onko tämän vuoden puolella haussa olleisiin paikkoihin valittujen mahdollista joutua YT-menettelyyn oman tehtävänkuvansa suhteen hyvinvointialueen aloitettua toimintansa?”

Henkilöstötilaisuudet

POPup-aamukahvit parillisten viikkojen perjantaisin kello 9. Yleisiä aiheita ja henkilöstön kysymyksiä.

Henkilöstöhallinnon tilaisuudet parittomien viikkojen perjantaisin kello 9. HR-aiheita ja henkilöstön kysymyksiä.