Ihmissuhteet

Myönteiset ihmissuhteet vahvistavat mielen hyvinvointia.

Lisätietoa

Toisille voi olla haasteellista päästä erilaisten toimintojen pariin ja luoda ihmissuhteita. Näiden linkkien kautta saa lisätietoa siitä, miten voi toimia vapaaehtoisena eri kohderyhmille suunnatuissa toiminnoissa sekä hakea itselle tai läheiselle kummia toimintoihin osallistumiseen.

Seuraavista linkeistä saa tietoa ja tukea ihmissuhteisiin liittyviin teemoihin.