Kulttuurihyvinvointi

Kulttuuri edistää tutkitusti ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia

  • Kulttuuri muun muassa parantaa itsetuntoa ja empatiakykyä, tunteiden hallintaa ja resilienssiä, vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, yhteisöllisyyttä ja osallisuuden kokemusta.
  • Lisäksi kulttuuri kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sosiaalisiin suhteisiin, vahvistaa kykyä pärjätä mielenterveyden haasteiden kanssa, lisää onnellisuuden tunnetta ja elämänlaatua.
  • Kulttuurin avulla voi saada myös mielekästä tekemistä, vahvistaa terveellisiä elämäntapoja ja eri taitoja.
  • Kulttuuria voi kokea monin tavoin: kuuntelemalla, katsomalla, osallistumalla ja tekemällä itse.
  • Kulttuurihyvinvointi on taidelähtöistä toimintaa. Taiteenlajeja on useita: visuaalisiin taiteet (kuten esimerkiksi kuvataide), teatteri- tai esittävä taide, musiikki ja muu äänitaide, kaunokirjallisuus, luova kirjoittaminen, elokuva, tanssi ja pelitaide.