Taide

Kulttuurihyvinvointi on taidelähtöistä toimintaa

  • Taiteenlajeja on useita: visuaalisiin taiteet (kuten esimerkiksi kuvataide), teatteri- tai esittävä taide, musiikki ja muu äänitaide, kaunokirjallisuus, luova kirjoittaminen, elokuva, tanssi ja pelitaide.
  • Taiteet, kuten kirjallisuus, elokuvat ja kuvataide, lisäävät ymmärrystä erilaisista sairauksista ja niiden kanssa elämisestä.
  • Taideosallistuminen on yhdistetty vähäisempään päivittäiseen stressiin sekä parempaan stressin hallintaan.
  • Taidetoiminta voi vähentää yksinäisyyttä ja edistää sosiaalista sitoutumista. Sosiaaliset kontaktit voivat myös lisätä mielen hyvinvointia.

Taideosaaminen vaikuttaa terveyteen monikanavaisesti

  • Aistien aktivointi
  • Mielikuvituksen käyttö
  • Tunteiden herättäminen
  • Kognitiivinen stimulaatio
  • Sosiaalinen vuorovaikutus
  • Fyysinen toiminta

Lisätietoa