Tunnetaidot ja omat voimavarat

Tunnetaidot auttavat havaitsemaan, ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteita.

Tunnetaidot

  • Ihmiset kokevat monenlaisia tunteita. Ne vaikuttavat käyttäytymiseemme ja tekemiimme valintoihin.
  • Tunnetaitoja voi opetella ja kehittää.

Alla linkkejä, joiden avulla voit lisätä tietämystäsi tunteista ja tunnetaidoista

Sopeutumiskyky

Erilaisissa elämäntilanteissa vaaditaan usein voimavaroja ja sopeutumiskykyä. Itsetutkistelun kautta omia voimavaroja ja vahvuuksia voi löytää ja tiedostaa.

 

Toivon näkeminen ja muistelu voimavarana

  • Luottamusta siihen, että asiat järjestyvät kannattaa vaalia. Myönteinen ajattelu ja asenne voi auttaa.
  • Elämänkokemusten muistelu ja pohtiminen voivat lisätä itsearvostusta ja hyväksyntää omaa itseä ja elämää kohtaan.
  • Tunnemuistot voivat olla voimaannuttavia. Ne ovat keho- ja tapahtumamuistoja, jotka aktivoituvat vähänkin alkuperäistä muistuttavissa tilanteissa. Kyse voi olla hyvinkin arkisista asioista, arjen töistä, hetkistä läheisen ihmisen kanssa tai paikasta, jossa kokee olevansa turvassa. Perustana voi olla yksittäinen hetki ja siinä hetkessä sanotut, tehdyt ja koetut asiat.
  • Omia päämääriä voi asettaa ja selkeyttää itselleen esimerkiksi tulevaisuuden muisteluharjoitteen avulla. Harjoitteena voi käyttää esimerkiksi seuraavaa lausetta: ”Missä näen itseni viiden vuoden kuluttua?”

Lisätietoa muistelusta mielen voimavarana ja muisteluharjoituksia löytyy alla olevista linkeistä.