Henkilöstöhallinto

Henkilöstöpalvelut (HR) vastaavat henkilöstöjohtamisen yhdenmukaisista ja johtamista tukevista linjauksista sekä toimivista rakenteista ja käytännöistä. HR:n kuuluu sekä henkilöstövoimavarojen johtaminen (HRM) että henkilöstön kehittäminen (HRD).

 • Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen

Henkilöstövoimavarojen johtaminen (HRM)

Henkilöstöpäällikkö Mari Saari-Somero

 

Palvelussuhdeasiat

Palvelussuhdepäällikkö Jari Partanen

 • palvelussuhdeasiat
 • palkkausjärjestelmä ja henkilöstöetuudet
 • henkilöstösuunnittelu

Neuvottelutoiminta ja viestintä

Neuvottelupäällikkö Annukka Kuusiniemi

 • yhteistoimintamenettely
 • henkilöstöviestintä
 • luottamusmiestoiminta

HR-asiantuntijapalvelut

Henkilöstöpalvelupäällikkö Sanni Saglamer
Palvelupäällikkö Mira Salmi

 • alueelliset asiantuntijapalvelut (HR-asiantuntijapalvelut)
 • HR-tukipalvelut
 • organisaation yhtenäisten käytäntöjen varmistaminen

Tehtäviin valitut HR-asiantuntijat

 • Jaana Erkkilä
 • Pirjo Uusitalo
 • Lea Nybacka
 • Eija Niemi
 • Pasi Kiiskilä
 • Saara Possakka
 • Jaana Haapaniemi
 • Elina Nyman
 • Niina Mäkinen
 • Elina Poutiainen

Alueellisiin HR-asiantuntijatehtäviin valitut

 • Oulun eteläinen ja Rannikko, Johanna Flinck
 • Koillismaa, Oulunkaari ja Lakeus, Kristiina Orajärvi
 • Oulun alue, Miiamaria Kuokkanen
 • Pelastustoimi ja ensihoito, Hanna Karhu

Vastuualueille kohdistuviin HR-asiantuntijatehtäviin valitut

 • Palkkausjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä palvelussuhteisiin liittyvät ohjeet ja
  toimintamallit, Sari Huttu
 • Henkilöstösuunnittelu ja vakanssinhallinta, Katariina Ervasti

Henkilöstön kehittäminen (HRD)

Henkilöstöpäällikkö Mikko Weissenfelt

Työyhteisöpalvelut

Työyhteisöpäällikkö Oili Ojala
Työsuojelupäällikkö Petra Neitola
Työkyvyn hallinnan tuki ja työterveyshuolto, Virpi Ylinärä

 • työterveyspalvelut
 • terveys ja työkyky
 • työsuojelu ja työturvallisuus

Osaamisen kehittäminen

Osaamispäällikkö Eija Hukkanen
Täydennyskoulutus ja perehdytys, Maija-Liisa Hanhela

 • osaamisen johtaminen
 • henkilöstön kehittäminen
 • täydennyskoulutus ja perehdytys

Rekrytointi- ja resurssipalvelut

Resurssipäällikkö Sari Hirsikangas
Resurssinhallinta ja rekrytointi, Tarja Siltala

 

 • rekrytointipalvelut ja -prosessit
 • rekrytointiyhteistyö
 • osaajayksikkö

 

”Olemme arvostettu ja vetovoimainen työnantaja.”

”Organisaatiomme johtaminen tukee henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä.”

”Henkilöstömme osallistuu ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan ja kehittämiseen.”