Hyvinvointialuestrategia ja järjestämissuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on laadittu hyvinvointialuestrategia. Strategian lähtökohtana ovat pohjoispohjalaiset ihmiset ja heidän hyvinvointinsa, terveytensä ja turvallisuutensa. Aluevaltuusto hyväksyi strategian 2.5.2022 pidetyssä kokouksessaan.

Strategiassa on asetettu hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta ohjaavia tavoitteita. Strategian perustana on arvio Pohjois-Pohjanmaan tilanteesta, palvelutarpeista ja toimintaympäristön muutoksista. Hyvinvointialueen strategiaan sisältyy myös sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia. Strategian ensimmäisessä vaiheessa yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että asiakkuudet, palvelut ja henkilöstö siirtyvät hallitusti hyvinvointialueelle. Strategiaa täydentävät ohjelmat ja suunnitelmat.

Alueen asukkaita ja palveluita koskevat sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoitteet ja toimenpiteet tarkennetaan palveluiden järjestämissuunnitelmassa. Siinä määritellään muun muassa yhteisasiakkuuksiin, asiakasohjaukseen, palveluverkkoon ja monituottajuuteen liittyvät periaatteet ja otetaan kantaa palvelukriteereiden, harkinnanvaraisten asiakasmaksujen ja palvelusetelien arvojen määräytymiseen.

Pelastustoimen palvelutasosta valtuusto päättää erikseen. Palvelutasopäätöksessä on huomioitava  valtakunnalliset strategiset tavoitteet sekä kansallisesti merkittävät riskit, alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso.

Lue lisää hyvinvointialueen strategia-asiakirjaan tarkemmin täällä: https://ppalue.fi/hyvinvointialue/strategia/