Laatutyö ja asiakaspalautejärjestelmät

Laatutyön avulla tavoitteena on kehittää asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä esimerkiksi palvelujen vaikuttavuutta. Asiakaspalautejärjestelmien kautta saadaan arvokasta tietoa palvelujen käyttäjien kokemuksista hyvinvointialueen palvelujen laatu-, kehittämis- ja valvontatyön tueksi.