Pelastustoimi

Pelastustoimi ei yhdisty soteen vaan on rinnakkainen toimiala hyvinvointialuekonsernissa. Uudistuksessa turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys ensihoidossa. Pelastustoimi on järjestetty alueellisesti jo vuodesta 2004 alkaen.

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Samalla Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos yhdistyvät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen tehtävät

  1. Onnetto­muuksien ehkäisy
  2. Pelastustoiminta
  3. Väestönsuojelu ja näihin tehtäviin varautuminen
  4. Vuodesta 2024 alkaen koko Pohjois-Suomea palvelevan, ympärivuorokautisesti miehitetyn pelastustoimen tilanne- ja johtokeskuksen ylläpito

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyy noin 400 päätoimista pelastuslaitosten työntekijää ja noin 800 sopimushenkilöstöön lukeutuvaa sopimuspalokuntien hälytysosastolaista. Alueen sopimuspalokunnissa tehdään lisäksi tärkeää palokuntanuorisotyötä ja tukiosastotoimintaa muun muassa palokuntanaisosastoissa. Paloasemia tulee olemaan 46, joista 41:llä toimii myös sopimuspalokunta.

Pelastustoimi on paljon muutakin kuin sinivilkkutoimintaa

Vuosittain Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos:

  • hoitaa noin 6 000 lakisääteistä palotarkastusta alueen yrityksissä, laitoksissa ja kodeissa
  • antaa turvallisuuskoulutusta kaikkiaan noin 50 000 alueen asukkaalle lapsista ikäihmisiin
  • antaa rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvää ohjausta sekä neuvontaa yli 1 500 lausunnolla
  • tavoittaa onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden kautta vuosittain yli 55 000 asiakasta
  • hoitaa vuosittain noin 8 000–9 000 pelastustehtävää, näistä noin 2 000–2 500 tulee olemaan ensihoitoa tukevia ensivastetehtäviä

Asiakaskontakteja pelastuslaitoksen työntekijöille kertyy vuodessa kaikkiaan reilu 80 000. Pelastuslaitos myös tukee alueen kuntien valmiussuunnittelua ja varautumisen valmisteluja, mikäli aluevaltuusto ja kunnat niin päättävät.