Sairaanhoidolliset palvelut

Sairaanhoidolliset palvelut tarjoavat sairaanhoitoon liittyviä tukipalveluita hyvinvointialuekonsernin muille toimialueille. Sairaanhoidollisia palvelualueita ovat osaamiskeskuksiksi organisoituneet diagnostikka, lääke- ja potilashoidon palvelut sekä moniosaajapalvelut. Palvelualueiden toimintoja ovat esimerkiksi röntgen- ja muu kuvantaminen, apteekki ja välinehuolto.

Toimialueen tehtävät

 • Lääketieteellinen kuvantaminen
 • Patologia
 • Kliininen neurofysiologia
 • Perinnöllisyyslääketiede
 • Sairaala-apteekin palvelut
 • Potilaskuljetus ja tekstinkäsittely
 • Sairaalahuolto
 • Välinehuolto
 • Hoitotarvikelogistiikka

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sairaanhoidollisten palveluiden toimialueelle siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä noin 1000 työntekijää. Valtaosa työntekijöistä palvelee yliopistollista sairaalaa, mutta henkilöstöä on koko hyvinvointialueen laajuisesti ja palveluita terveydenhuollon toimipaikoille tarjotaan hajautetusti. Oulun lisäksi alueellisia keskittymiä tulee olemaan Raahen, Oulaisten, Ylivieskan ja Kuusamon kaupungeissa.

Toimintaa potilaan parhaaksi

Vuosittain toimialueella tehdään:

 • noin 300 000 kuvantamistutkimusta, toimenpidettä tai konsultaatiota alueen potilaiden hoitoon liittyen
 • noin 50 000 solu- ja kudosnäytteiden analyysiä ja muita patologian palveluita
 • yli 8000 kliinisen neurofysiologian tutkimusta tai hoitoa
 • noin 4000 perinnöllisyyslääketieteen potilaskontaktia
 • noin 380 000 lääketoimitusta, 29 000 tehtyä solunsalpaaja-annosta ja noin 4000 muuta lääkevalmistuserää
 • lähes 100 000 potilaskuljetusta sairaalan osastojen välillä
 • lähes 400 000 kirjoitettua lääkäreiden tai hoitohenkilökunnan sanelua
 • puhtaanapitoa n. 250 000 neliölle
 • huolto ja puhdistus n. 850 000 instrumentille
 • leikkaussaleihin ja osastoille tehdään ja toimitetaan 3000 toimenpidepakkausta ja lähes 50 miljoonaa hoitotarviketta

Lisäksi toimialueella koulutetaan eri ammattiryhmiin tulevaisuuden osaajia ja tehdään tieteellistä tutkimusta ja kehittämistyötä.