Talous ja hankinnat

Talous- ja hankintapalvelut ovat osa hyvinvointialueen konsernipalveluja. Toiminnan tavoitteena on osaltaan varmistaa hyvinvointialueen sujuvat talous- ja hankintapalvelut yhteistyössä Monetra Oy:n kanssa.

Talous- ja hankintapalveluiden kokonaisuudet

Taloussuunnittelu

 • Talousarvion valmistelu
 • Budjetointi
 • Käyttötalous ja investoinnit
 • Controller-tuki
 • Talouden seuranta ja ennakointi
 • Palveluiden tuotteistus ja kustannuslaskenta, palveluhinnastot

Laskentapalvelut

 • Tilinpäätöksen laatiminen
 • Talouden ohjeistukset
 • Sisäinen laskutus ja vyörytykset
 • Rahoituksen suunnittelu ja maksuvalmius
 • Leasing-rahoitus
 • Lainasalkun hallinta

Asiakasmaksut

 • Asiakas- ja potilastietojärjestelmään perustuva laskutus
 • Ensihoidon laskutus
 • Hyvinvointialueiden välinen laskutus
 • Vakuutusyhtiöiden laskutus
 • Perintä ja maksuaikajärjestelyt
 • Itsenäistymisvarat

Hankinnat ja tavaralogistiikka

 • Hankintapalvelut
 • Hankintaohjeiden laadinta ja ylläpito
 • Varastopalvelut
 • Varastot ja tavaralogistiikka
 • Inventaario
 • Varastoarvostus