Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut jakaantuvat digitaaliseen sote-keskukseen, työterveyshuoltoon sekä alueellisiin palveluihin, joita ovat vastaanottotoiminta ja infektioiden torjunta, suun terveydenhuolto sekä akuutti osastohoito. Terveyden ja sairaanhoidon palvelut järjestetään yhdessä muiden toimialueiden palveluiden kanssa.

Tarkoituksena on turvata perustason terveyspalvelut kaiken ikäisille kuntalaisille

Tavoitteena on

  • tukea, ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan, toimintakyvystään ja terveydestään,
  • vahvistaa perusterveydenhuoltoa, hoidon jatkuvuutta sekä parantaa hoitoon pääsyä,
  • voimistaa ja ylläpitää alueellista tasa-arvoa sote-palveluiden osalta,
  • lisätä mahdollisuuksia hoitaa ihmistä lähempänä hänen arkeaan tiivistämällä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyötä,
  • lisätä asukkaan mahdollisuutta vaikuttaa hoitoonsa ja vahvistaa väestön hyvinvointia yhteistyössä järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Terveyden ja sairaanhoidon palveluita tarjotaan lähi- ja aluepalveluina ja digitaalisessa sote-keskuksessa tiiviissä yhteistyössä eri toimi- ja palvelualueiden kanssa.

Terveydenhuollon ammattilaisia eli lähihoitajia, sairaanhoitajia, hammashoitajia, suuhygienistejä, lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja muita terveyden- ja sosiaalialan ammattilaisia työskentelee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen terveyden ja sairaanhoidon palvelualueella yhteensä noin 1800.