Tiedolla johtaminen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiassa tiedolla johtaminen on nostettu esille merkityksellisenä asiana. Sen avulla kehitetään vaikuttavasti hyvinvointialueen palveluita ja esimerkiksi ohjataan voimavaroja ja resursseja sinne, missä niitä erityisesti tarvitaan.

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Sen tehtävänä on tunnistaa ja käsitellä tietoja, joita eri käyttäjät tarvitsevat, sekä muokata ja jalostaa tietoa helposti ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon. Siitä hyötyvät niin hyvinvointialueen organisaatio, alueen asukkaat kuin eri sidosryhmät. Tiedolla johtamisen tuotoksina syntyy esimerkiksi erilaisia analyyseja ja skenaarioita.