Tietohallinto

Tietohallinto palvelee kaikkia toimialueita ja toimii koko hyvinvointialueen alueella. Tietohallinnon toiminta- ja palvelumalli perustuvat käyttäjien tarpeiden mukaiseen palveluiden järjestämiseen ja hallintaan, kyber- ja tietoturvavaatimukset huomioivaan toiminnan kehittämiseen ja monitoimittajaympäristöön. ICT-, tietojärjestelmä- ja tietopalveluja hankitaan ja järjestetään parhaiden käytänteiden mukaisesti.

Hyvinvointialueen ICT-palveluiden tuottamisen keskeinen yhteistyökumppani on in house -yhtiö Istekki Oy. Muita merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat in house -yhtiöt Esko Systems Oy ja Monetra Oy. Hyvinvointialue hankkii ICT-palveluita myös alueella toimivilta muilta in house -yhtiöiltä (2M-IT Oy, Joki ICT Oy, LapIT Oy, Kuntien Tiera Oy ja UNA Oy) ja markkinatoimijoilta.

Tietohallinnon vastuualueet

  • Digitalisaation edistäminen
  • ICT-palvelut
  • Tietojärjestelmät
  • Tietopalvelut

Kunkin vastuualueen keskeisinä tehtävinä ovat vastuualueen palveluiden asiakastarpeiden mukainen järjestäminen sekä hyvinvointialueen ICT-muutosohjelman mukaisten projektien toteuttaminen. Hyvinvointialueen käynnistymisen ja tulevan toiminnan mahdollistava ICT-muutosohjelma sisältää yli sata projektia, joiden kustannukset ovat yhteensä 93 milj. euroa. Muutosohjelma toteutetaan vuosina 2021-2025.

Tehtäviin valittuja

Tietohallintojohtaja Ilkka Haataja

  • Digitalisaation edistäminen -vastuualue, digipalvelupäällikkö Heikki Mikkonen
  • Tietopalvelut-vastuualue, tietopalvelupäällikkö Marja Vesa
  • ICT-palvelut-vastuualue, ICT-päällikkö Mikko Sortti
  • Tietojärjestelmät-vastuualue, tietojärjestelmäpäällikkö Hannu Kallinen