Viestintä

Viestinnän palvelualue vastaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelusta, tuotannoista ja kehittämisestä. Viestintä edistää organisaation yhteisen identiteetin ja organisaatiokulttuurin muodostumista. Keskeisiä tehtäviä ovat asiakaslähtöisten, saavutettavien viestintäkanavien rakentaminen ja osallisuuden edistäminen.

Viestintä jakautuu neljään vastuualueeseen:

  • Asiakas- ja asukasviestintä
  • Markkinointiviestintä
  • Työyhteisöviestintä
  • Viestinnän kanavat ja digiratkaisut