Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointialue on vuodesta 2023 lähtien sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista vastaava organisaatio. Se vaikuttaa asukkaiden arkeen ja hyvinvointiin sekä omalla toiminnallaan että tekemällä yhteistyötä muiden asukkaiden arkeen ja hyvinvointiin vaikuttavien toimijoiden kanssa. Muita toimijoita ovat muun muassa kunnat, muut julkiset toimijat, yksityiset yritykset ja yleishyödylliset yhteisöt (esimerkiksi järjestöt, yhdistykset, seurat, seurakunnat).

Yhteistyötä tehdään yhdyspinnoilla

Edellä mainittuja toimijoita yhdistää se, että niiden toiminta ja palvelut kohdistuvat Pohjois-Pohjanmaan asukkaisiin. Asukkaan näkökulmasta tärkeintä on saada hänen tarvitsemansa apu, tuki ja palvelut eikä niinkään se, miltä toimijalta hän ne saa. Jotta toimijat pystyvät palvelemaan asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla, niiden on sovitettava toimintansa yhteen. Tästä yhdessä tekemisen paikasta käytetään termiä yhdyspinta. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. Esimerkkinä mainittakoon ehkäisevä päihdetyö, jossa sekä hyvinvointialueella että kunnilla on lakisääteisiä, toisiinsa liittyviä tehtäviä. Lisäksi monella muullakin toimijalla on päihteiden käyttöä ehkäisevää toimintaa.

Osallisuus on arjessa helppoa vaikuttamista

Pohjois-Pohjanmaan asukkailla ja hyvinvointialueen kumppanitoimijoilla tulee olla hyvät mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan ja palvelujen kehittämiseen. Tutustu osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen Osallistu ja vaikuta -sivulla.

Hyvinvoinnin edistäminen on hyvän arjen edistämistä ennaltaehkäisevässä mielessä

Hyvinvoinnin edistäminen on yksi tärkeimmistä yhdyspinnoista. Hyvinvoinnin edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on pohjoispohjalaisten ihmisten

  • arjessa ja elämässä hyvin olevien asioiden vahvistaminen ja ylläpito
  • sairauksien, vammojen, tapaturmien, onnettomuuksien ja vaikeiden elämäntilanteiden ennaltaehkäisy
  • yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja hyvään arkeen ja elämään.

Tutustu hyvinvoinnin edistämiseen.

Materiaalit