Miten varmistamme hyvinvointialueen sujuvan käynnistymisen?

Kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa, on hyvä tietää, mitkä asiat ovat kriittisiä. Vuosina 2023–2025 varmistamme, että asiakkuudet, palvelut ja henkilöstö siirtyvät hallitusti ja juridisesti hyvinvointialueelle. Keskeistä on päättää strategisista periaatteista ja toimenpiteistä. Oikeilla periaatteilla ja toimenpiteillä takaamme, että palvelut ovat yhdenvertaisia, vaikuttavia ja vastaavat aiempaa paremmin palvelutarpeisiin. On välttämätöntä uudistaa rakenteita ja toimintamalleja hallitusti. Hyvinvointialueen tulee olla myös turvallinen ja kestää kriisejä.

Hyvinvointialueen käynnistyessä on tärkeää huolehtia, että toimintamallit, palvelukuvaukset, kriteerit ja asiakasmaksut ovat yhdenmukaisia. Hyvinvointialueen tulee olla vetovoimainen työnantaja ja kehittämisen kumppani. Lähtökohta on, että resurssit kohdennetaan vaikuttavasti ja kustannuskehitys vastaa rahoitusta. On tärkeää, että kehitämme alusta lähtien yhteistä, osallisuuteen ja tietoon pohjautuvaa toiminta- ja päätöksentekokulttuuria. Tämä edellyttää, että henkilöstö ja alueen toimijat voivat osallistua strategiatyöhön ja palveluiden kehittämiseen.