Strategia on tehty yhdessä

Hyvinvointialueen strategian valmisteluun on osallistunut paljon ihmisiä vuodesta 2020 lähtien. Haluamme kehittää yhteistä osallisuuteen ja tietoon pohjautuvaa toiminta- ja päätöksentekokulttuuria.

Esimerkkejä strategian valmistelutyöstä

 • aluevaltuutetuille kaksi strategiatoria, kaksi sähköistä taustakyselyä ja useita seminaareja
 • noin 250 yhteistyötilaisuutta ja työpajaa, joissa osallistujia yli 3 500
 • asukkaille, henkilöstölle, järjestöille, yrittäjille ja muille sidosryhmille toteutetuissa kyselyissä vastaajia noin 6 000
 • noin 15 yhteistyötilaisuutta kuntien vaikuttamistoimielimille
 • strategiaa taustoittavassa sähköisessä väittämä-äänestyksessä vastaajia noin 1 150
 • kaikilla kuudella alueella 2–3 henkilöstötilaisuutta ja lisäksi kaksi koko henkilöstölle avointa infoa
 • kuntien ja kuntayhtymien johtoryhmien kanssa vähintään 1–2 tapaamista
 • kaikkien alueellisten poliittisten seurantaryhmien kanssa kolme tapaamista
 • yrittäjien ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajajärjestöjen säännölliset verkostotapaamiset keväästä 2021 lähtien
 • mahdollisuus jakaa nauhoitettuja yhteistyötilaisuuksia
 • tiedon välittäminen aktiivisesti muun muassa kirjoitusten, blogien ja sosiaalisen median kautta