Tavoitetila ja palvelulupaus

Tavoitteenamme Pohjois-Pohjanmaalla on hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden parantuminen sekä palvelutarpeiden väheneminen. Yhdenvertaisuus, osallisuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat johtotähtiämme. Vahvuutemme on alueemme erityispiirteiden ja toimintaympäristön ymmärtäminen.

Pohjois-Pohjanmaalla ennaltaehkäisy, omatoiminen riskeihin varautuminen ja toimivat lähipalvelut ovat lähtökohta sujuvalle arjelle. Teemme aktiivisesti työtä kestävän kehityksen ja hyvinvointia tukevan ympäristön eteen ja tavoittelemme hiilineutraalia toimintaa.

Pidämme huolta, että henkilöstössä meillä on parhaat osaajat, jotka voivat työssään hyvin. Kuntien, yritysten, järjestöjen sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa huolehdimme yhteisesti, että saat tarvitsemasi palvelut sujuvasti ja oikeaan aikaan. Meitä ohjaavat tieto ja tutkimus.

Yliopistosairaalahyvinvointialueena haluamme olla kumppaneidemme kanssa edelläkävijöitä uusien innovatiivisten teknologioiden ja toimintamallien kokeilemisessa sekä niiden hyödyntämisessä.

Pohjoispohjalaisella päättäväisyydellä ja rohkeudella rakennamme yhdessä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Perämeren rannoilta jokilatvoille. Yhdessä tehden onnistumme!

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden

• Kun tarvitset neuvoja, tukea, apua tai turvaa, olemme sinua varten.
• Huolehdimme yhteisesti, että saat tarvitsemasi palvelut sujuvasti, oikeaan aikaan ja huolehtien niiden jatkuvuudesta.
• Tuomme palvelut lähelle sinua monin eri tavoin.
• Voit luottaa siihen, että toimintamme on vaikuttavaa ja se perustuu uusimpaan tietoon ja tutkimukseen.
• Turvaamme laadukkaat palvelut huolehtimalla hyvinvointialueen tasapainoisesta taloudesta.

Määrittelemämme painopisteet ja strategiset periaatteet mahdollistavat antamamme palvelulupauksen täyttämisen.