Toimintaympäristö ja palvelutarpeet

Strategian lähtökohdat

Tunnemme tuhat tarinaa – olemme moninaisuuksien hyvinvointialue

Meidän Pohjois-Pohjanmaamme on moninaisuuksien alue. Palveluja tarvitaan, saadaan ja tarjotaan vaihtelevin tavoin.

Hyvinvoinnissa ja turvallisuusriskeissä on eroja. On ongelmia ja onnistumisia. Hyvinvointialueista olemme väestöltään tällä hetkellä nuorin, mutta yksi alueista, joissa väestön ikärakenne muuttuu nopeimmin.

Joillekin meistä matka naapuriin saattaa olla pitkä, toiselle taas vain muutaman askeleen päässä. Monipaikkaisuus tuo meille liikettä ja tarjoaa mahdollisuuksia monelle.

Hyvinvointialueen logossa kuvatun Pohjantähden lailla myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on moninainen, ennakoi ja elää muutoksessa mukana.

Strategisiin valintoihimme vaikuttavia tekijöitä Pohjois-Pohjanmaalla

 • Väestön nopea ja merkittävä ikärakenteen muutos
 • Lasten, nuorten ja perheiden lisääntynyt pahoinvointi
 • Koronaan liittyvän hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen
 • Monialaista tukea ja yhteen sovitettuja palveluja tarvitsevien väestöryhmien palveluiden koordinointi
 • Mielenterveyspalvelujen tarve on Pohjois-Pohjanmaalla korkea
 • Väestön moninaisuuden ja haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien tarpeiden huomiointi
 • Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön riittävyyden turvaaminen
 • Työttömyyden, syrjäyttävien rakenteiden ja köyhyyden aiheuttamien ongelmien syiden ja seurausten tunnistaminen ja vaikuttavien toimenpiteiden rakentaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • Yhdenvertaisuuden varmistaminen laajalla ja moninaisella hyvinvointialueella
 • Kansallinen ohjaus ja kustannuskehityksen sopeuttaminen laskennalliseen, pääosin palvelutarpeisiin pohjautuvaan rahoitukseen
 • Yhteen sovitetun johtamisen, toiminnan ja toimintakulttuurin takaaminen
 • Digitalisaation ja sähköisten palveluiden mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Lainsäädännön muutosten vaikutukset