Asukkaan ja ammattilaisen digipalvelut

Hanke yhtenäistää ja uudistaa alueen toimintatapoja ja prosesseja digitaalisten välineiden avulla. Asukkaiden ja ammattilaisten digitaalisia palveluita otetaan käyttöön ja levitetään alueellisesti yhteisesti sovitulla tavalla.

Digihanke on kiinteä osa Pohjois-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -kehittämisohjelmaa, jossa digitaalisten palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto on yksi selkeä painopiste ja koko maakunnan yhteinen tavoite.

Tavoitteet

 • Jokaisella kuntalaisella on oikeus asioida digitaalisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa.
 • Digihankkeessa kehitetään käytäntöjä, joiden avulla asukas asioi sosiaali- ja terveyspalveluissa virtuaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta ja saa oikea-aikaisen sekä laadukkaan palvelun.
 • Digitaalinen asiointi on turvallista ja helppoa.
 • Virtuaalinen sote-keskus tulee palvelemaan kaikkia Pohjois-Pohjanmaan asukkaita.

Toimenpiteet

 • Visioidaan, konseptoidaan ja laaditaan toteuttamissuunnitelma virtuaalisen sote-keskuksen kehittämiseen ja käyttöönottoon.
 • Osallistutaan sähköisen perhekeskuksen kehittämiseen.
 • Maksimoidaan Terveyskylän käyttöä alueella ja nivotaan Päivystysapu 116 117 palveluun.
 • Kehitetään ja tuetaan Omaolo-palvelun alueellista käyttöönottoa.
 • Kehitetään asiakas- ja palveluohjausta sekä asiakkuudenhallintaa.
 • Jatkokehitetään kotona asumisen tuen keskuksen toimintamallia digitalisaation näkökulmasta.
 • Kehitetään ja käyttöönotetaan etäkoti/etäkuntoutuksen toimintamalli.
 • Laaditaan vaatimusmäärittely mielenterveyspalveluiden tuotannonohjausjärjestelmästä.

Tulokset

Lisätietoja

Digipalveluiden esittely (pdf)

 

Yhteystiedot