Sote-ICT

Sote-ICT-hankkeen tavoitteena on alueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen palvelun saatavuuden ja sujuvuuden parantamiseksi, tiedonkulun tehostamiseksi ja tietojen säilyttämisen turvaamiseksi.

Sote-ICT kokonaisuus tekee tiivistä yhteistyötä muiden rakenneuudistuksen osahankkeiden ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -kehittämisohjelman kanssa.

Alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden suunnittelu

Osa-alueen tavoitteena on sovittaa yhteen nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien ja alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kehittäminen.

Lisäksi suunnitellaan muiden järjestelmien liittäminen alueelliseen kokonaisuuteen sekä laaditaan toimenpiteet ja aikataulut alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöön ottamiseksi.

Hoidon tukipalveluiden alueellisten tietojärjestelmien tuotteistaminen ja käyttöönotto

Osa-alueen tavoitteena on laatia alueellisten hoidon tukipalveluiden tietojärjestelmien palvelumalli sekä kartoittaa alueellisesti käytössä olevat ja mahdollisesti käyttöön otettavissa olevat hoidon tukipalvelujärjestelmät. Lisäksi hankkeessa tuetaan alueellisten hoidon tukipalvelujärjestelmien käyttöönottoja alueella.

Sähköiset siirtopyynnöt -projektin tietojärjestelmän tuotantoon käyttöönotto on alueen kunnissa ja kuntayhtymissä sekä sairaanhoitopiirissä syksyllä 2021. Projektille on toteutettu tiekartta koko vuoden ajalle ja suunnitelma tarkennetaan yksityiskohtaiseksi kahden kuukauden jaksoissa jaksokohtaisessa suunnittelussa.

Alueellisen kyber- ja tietoturvallisuuden kehittäminen

Osa-alueen tavoitteena on parantaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kyber- ja tietoturvaosaamista laatimalla alueellinen kyber- ja tietoturvastrategia.

 

Yhteystiedot