Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen tarkoittaa asiakkaiden tietojen valjastamista päätöksenteon tueksi.

Tavoitteet

  • Asiakkaita koskevat tiedot ovat virheettömiä, vertailukelpoisia, täsmällisiä, oikea-aikaisia, ajantasaisia, oleellisia, ymmärrettäviä ja oikeassa muodossa.
  • Asiakkailla on käytössään tietoa, joka auttaa heitä oman hyvinvointinsa ja terveytensä ylläpitämisessä ja haastavista elämäntilanteista selviämisessä.
  • Asiakkailla on käytössään työvälineitä tiedon tuottamiseksi omaan ja ammattilaisten käyttöön.
  • Asiakkailla on käytössään tietoa saatavilla olevista palveluista ja niiden laadusta.

Toimenpiteet

  • Vertaillaan maakunnan eri alueita ja niiden sote-palveluja niin, että hyvää palvelua saa riippumatta asuinpaikasta.
  • Hyödynnämme tietoa palvelujen arvioinnissa ja ennakoimisessa. Tämän ansiosta tarjoamamme palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.
  • Tuotetaan tietoa eri ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden ennakoiduista vaikutuksista. Tämä helpottaa päätöksentekoa ja auttaa kohdistamaan palvelut ja rajalliset resurssit järkevällä ja taloudellisella tavalla.

Tulokset

Tiedolla johtamisen koulutus, päivä 1: tiedolla johtamisen käsitteet, periaatteet ja kokonaisuuden johtaminen

Tiedolla johtamisen koulutus, päivä 2: hyviä käytäntöjä ja valintoja käytännön toteutuksiin

Lisätietoa

Tietohallinto ja tiedolla johtaminen, kesäkuu 2020 (pdf)

 

Yhteystiedot