Ensihoito

Ensihoidon osahankkeessa kehitetään ensihoitopalvelun ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä.

Tavoitteet

Ensihoidon osahankkeessa tavoitellaan ensihoidon mahdollisuutta tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjoamalla kotiin vietäviä päivystyksellisiä palveluita ja epätarkoituksenmukaisten päivystyskäyntien sekä ensihoidon kuormituksen vähentämistä. Lisäksi hanke tavoittelee pitkällä aikavälillä sekä kotona asumisen ja elämisen tukemista, että sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun leikkaamista.

Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa parannetaan ensihoidon potilaiden hoidon jatkuvuutta ja ohjautumista oikeisiin palveluihin yhteistyössä muiden sote-toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa selvitetään ensihoidon mahdollisuuksia tukea ympärivuorokautisen kotisairaalatoiminnan kehittämistä ja ratkaisuita kiireettömien ensihoitotehtävien käsittelyyn ja palveluohjaukseen.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden kotiin vietävien palveluiden kanssa ja valmistellaan ensihoitopalvelun siirtymistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi osana PPSHP:n Ensihoidon organisaatiomuutos -projektia.

Tulokset

Lisätietoa

 

Yhteystiedot