Henkilöstöasiat

Automatisoitu toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu

Hankkeessa edistetään työvuorosuunnittelun automatisointia osana rakenneuudistushanketta.

Tavoitteet

  • Vapauttaa 2/3 työvuorosuunnitteluun käytetystä ajasta muihin töihin
  • Luoda joustavuutta työvuorosuunnitteluun sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta
  • Vastata toiminnan tarpeisiin ja huomioida henkilöstön osaaminen
  • Parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä
  • Luoda tasapuolisempaa ja oikeudenmukaisempaa suunnittelua
  • Tehdä laadukkaampia työvuorolistoja

Toimenpiteet

  • Kehitetään toimintamalli, jolla voidaan ottaa käyttöön osaamisperustainen, toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu ja optimointi osana suunnittelutyötä
  • Mallia kehitetään neljässä pilottiorganisaatiossa, joista ensimmäinen pilotti toteutetaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä ja muut kolme pilottia toteutetaan Kallion ja Selänteen hyvinvointikuntayhtymissä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.
  • Hanke toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa perustuen olemassa oleviin henkilöstösuunnittelun malleihin ja järjestelmiin
  • Hyödynnetään puitesopimuksia sekä toteutetaan tarvittavat kilpailutukset

Tulokset

Henkilöstöresurssien optimointi

Ensimmäinen pilotti alkoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tammikuussa 2021.

 

Yhteystiedot