Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tältä sivulta löydät tietoa POPsoten rakenneuudistushankeessa tehdystä kehitystyöstä. Hanke päättyi 31.12.2021. Osahankkeiden tehty työ kytkeytyi hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen ja valmisteluorganisaation työhön.

Tavoitteet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahanke lähtee ajatuksesta, että sosiaali- ja terveyspalveluissa kuullaan, nähdään, hyväksytään ja ymmärretään asiakkaana oleva ihminen kokonaisuutena, eikä hänen yksittäisten tarpeidensa kautta.

Hankkeessa teemme töitä sen eteen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa sinut kohdataan ja sinua kohdellaan kokonaisuutena samalla varmistaen, että arkesi on hyvää ja elämäsi mielestä. Hyvä elämä muodostuu loppujen lopuksi varsin arkisista asioista, kuten läheisistä ihmisistä, harrastuksista ja luonnosta sekä työn ja vapaa-ajan sopivasta suhteesta. ”Hyvinvointi on koko elämän ja arjen mukavaa sujumista.”

Kuntalaisten kannalta osahanke parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua ja vaikuttaa sote-palveluihin ja niiden kehittämiseen. Lisäksi osahanke parantaa kuntalaisten mahdollisuutta saada eri elämäntilanteissa apua, tukea ja palveluja nykyistä varhaisemmin, helpommin ja nopeammin. Osahanke pyrkii myös siihen, että mikäli kuntalaisella on vaikeuksia taloudellisessa toimeentulossa, hänen mahdollisuutensa saada apua ovat nykyistä paremmat.

Toimenpiteet

 • Kehitämme keinoja kerätä tietoa kuntalaisten kokemista hyvän arjen ja elämän tarpeista
 • Tarjoamme apuvälineitä ja asiantuntijoita, jotka auttavat sote-keskusten ammattilaisia huomioimaan ihmisen ja hänen elämänsä kokonaisuutena
 • Kannustamme ja tarjoamme keinoja siihen, että sote-keskusten ammattilaiset kehittäisivät palveluita yhdessä kuntalaisten ja kokemustoimijoiden kanssa. Kokemustoimija on valtakunnallisen mallin mukaisesti koulutettu henkilö, jolla on kokemusta pitkäaikaissairaudesta, vammasta tai vaikeasta elämäntilanteesta.
 • Koska sote-palvelut eivät yksin voi vastata kuntalaisten arkisiin avun, tuen ja palvelujen tarpeisiin, tuemme sote-keskusten yhteistyötä kunnan muiden palveluiden sekä järjestöjen ja yhdistysten kanssa
 • Osallistumme tärkeiden asiakirjojen valmisteluun, jotta kuntalaisten hyvän arjen ja elämän edistäminen olisi huomioitu myös tulevien sote-palvelujen johtamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa

Järjestöyhteistyö

Järjestöjen ja yhdistysten toiminnan avulla tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten palvelut vastaavat paremmin ja kokonaisvaltaisemmin ihmisten erilaisiin tarpeisiin.

Lisää järjestöyhteistyöstä

Tulokset

Taloudellinen hyvinvoinvointi

Loppuwebinaarin esitysdiat ja tallenne

 1. Hyte asiakas palvelupolkujen kehittämisessä (pdf)
 2. Mielen hyvinvointi ja nostoja Oulun eteläiseltä (pdf)
 3. Elintapaohjaus ja nostoja Lakeudesta ja Oulunkaaresta (pdf)
 4. Osallisuus_Taloudellinen toimeentulo_Poimintoja Oulusta (pdf)
 5. Kulttuurihyvinvointi ja nostoja Koillismaalta ja Rannikkoseudulta (pdf)
 6. Järjestöyhteistyö (pptx)

Seminaaritallenne

Hyvä malli-materiaali

Lisätietoa

 

Yhteystiedot