Järjestöyhteistyö

Tavoitteet

Järjestöjen ja yhdistysten toiminnan avulla tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten palvelut vastaavat paremmin ja kokonaisvaltaisemmin ihmisten erilaisiin tarpeisiin.

POPsote-hankkeessa järjestö- ja yhdistysyhteistyö on osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahanketta.

Toimenpiteet

Järjestö- ja yhdistysyhteistyötä tehdään kaikissa POPsote-hankkeen osahankkeissa ja kehittämisohjelmissa:

 • Yhdessä sosiaali- ja terveyskeskusten kanssa laaditaan selkeät ja paikallisiin tarpeisiin vastaavat järjestöyhteistyön toimintatavat.
 • Järjestöjen toimintaa tehdään näkyväksi, niin että se saadaan osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja, asiakkaiden ohjausta sekä hyvinvointialueen tietojärjestelmiä.
 • Järjestöjä sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kouluttamia kokemustoimijoita autetaan osallistumaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen.
 • Sosiaali- ja terveyskeskuksia kannustetaan tarjoamaan maksutta tiloja järjestöjen käyttöön.
 • Asukkaiden, asiakkaiden, kokemustoimijoiden ja järjestöjen tuottamaa kokemustietoa kerätään ja hyödynnetään hyvinvointialueen toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa.

Hyte-osahankkeen järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija tukee

 • hyte-osahankkeen projektipäällikön työtä järjestöyhteistyön rakentamisessa hyvinvointialueelle
 • hyte-osahankkeen asiantuntijoiden työtä järjestöyhteistyön rakentamisessa sosiaali- ja terveyskeskuksiin
 • kaikkia POPsote-hankkeen osahankkeita ja kehittämisohjelmia järjestöyhteistyössä.

Tulokset

Lisätiedot

Tule mukaan!

Järjestön edustaja tai ja kokemustoimija – tule mukaan POPsote-hankkeen kehittämistyöhön!

 • Osallistu järjestöyhteistyön infoihin ja muihin avoimiin tilaisuuksiin.
 • Osallistu järjestöverkostojen toimintaan.
 • Seuraa hankkeen viestintää.
 • Välitä järjestöjen viestejä ohjaus- ja työryhmien järjestöedustajille.

 

Yhteystiedot