Sote-palvelustrategia

Sote-palvelustrategia toimii valmistelevana hankkeena tulevan hyvinvointialueen strategiatyölle. Hankkeessa luodaan yhteistä näkemystä tulevan hyvinvointialueen sote-palveluista.

Sote-palvelustrategiatyötä tehdään yhdessä kuntalaisten, henkilöstön, luottamushenkilöiden, sote-yritysten ja -järjestöjen sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Sote-palvelustrategiatyön koordinoinnista osana POPsote-hanketta vastaa Oulunkaaren kuntayhtymä, joka tuottaa sote-palveluita Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan alueelle.

Tavoitteet

 • Sote-palvelustrategian tavoitteena on rakentaa Pohjois-Pohjanmaan sote-palveluista ihmislähtöinen ja alueen erityispiirteitä ja tarpeita vastaava kokonaisuus.
 • Hanke syventää eri alueiden tuntemusta ja yhteistyötä. Lisäksi se luo yhteistä tilannekuvaa ja ymmärrystä alueen muutospaineista ja kehityssuunnista.

Toimenpiteet

Pohjois-Pohjanmaan sote-palvelustrategian painopisteitä on työstetty eri kumppaneiden kanssa.

Alustaviksi painopisteiksi on tunnistettu seuraavat:

 • Pohjois-Pohjanmaa – ihmistä lähellä
 • Vaikuttavasti yhdessä
 • Paras porukka
 • Rohkeasti uutta

Painopisteisiin pohjautuvat kärkitavoitteet tarkentuvat työskentelyn edetessä.

Keräämme eri toimijoilta näkemyksiä painopisteiden jatkokehittämiseen.

Kysely: Miltä tulevan hyvinvointialueen sote-palvelustrategian luonnosvaiheessa olevat painopisteet mielestäsi näyttävät?

Hyvinvointi ja sujuvat palvelut syntyvät yhdessä

Yhteensovitettu sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus Pohjois-Pohjanmaalla:

 • Sähköiset ja liikkuvat palvelut
 • Hyvinvointialueen yhteiset palvelut
 • Alueelliset palvelut
 • Lähipalvelut
 • Kuntien ja valtion palvelut
 • Alueen muut palvelut
 • Muut hyvinvointialueet

 1. Yhdessä tekeminen
 2. Palvelutarpeiden ja toimintaympäristön muutosten ennakointi
 3. Toimintakulttuurin ja toiminnan uudistaminen
 4. Johtaminen, ohjaus ja laatu
 5. Lainsäädäntö

 

Missä meidän on onnistuttava: painopisteet ja kärkitavoitteet

 • Hyvinvointia, terveyttä ja mielekästä elämää Pohjois-Pohjanmaalla

Asukkaisen tarpeisiin vastaava palvelujen kokonaisuus

 • Sujuvat palvelupolut
 • Monialainen yhteistyö ja yhteiset tavoitteet
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Yritykset ja järjestöt kumppaneina
 • Yhteistyö yli hyvinvointialueen rajojen

Vaikuttavien palveluiden edellytykset

 • Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
 • Tietoon perustuva johtaminen ja tiedonhallinta
 • Tasapainoinen talous
 • Sähköiset palvelut osana toimivaa palvelujen kokonaisuutta
 • Tutkimuksen, kehittymisen ja innovaatiotoiminnan hyödyntäminen
 • Palvelujen turvaaminen häiriö- ja poikkeustilanteissa

Painopisteet ja kärkitavoitteet

Hyvinvointi ja sujuvat palvelut syntyvät yhdessä

Palvelutarpeiden ja toimintaympäristön kuvaus, muutosten ennakointi

Tietoa mm. väestöstä, hyvinvoinnista, palvelutarpeista, toimintaympäristöstä, markkinoista ja taloudesta. Huomioi Pohjois-Pohjanmaan eri alueiden erityispiirteet. Tukee muutosten ennakointia ja vaihtoehtojen arviointia.

Hyvinvointialueen perustehtävä

Kertoo hyvinvointialueen toiminnan tarkoituksesta ja tärkeimmistä tehtävistä. Liittää hyvinvointialueen osaksi kansallista uudistusta. Perustuu laissa kuvattuihin tehtäviin.

Mitä kohti kuljetaan

Näkemys tulevaisuudesta ja tavoiteltavasta kehityksestä. Antaa suunnan yhteiselle kehittämistyölle.

Toiminnan ja uudistamisen painopisteet

Kuvaa hyvinvointialueen toiminnan ja uudistumisen kannalta tärkeitä painopisteitä.

Painopisteisiin liittyvät tavoitteet

Kertoo missä asioissa on onnistuttava ja mikä muuttuu samalla. Päätetään miten tavoitteita mitataan ja mikä on tavoiteltava tilanne.

Miten tavoitteet saavutetaan

Kuvaa keinoja, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa.

Hyvinvointialueen tasapainoinen talous

Koetalousarvion valmistelu 1-3/2021 – 1/2023 >

Esivalmisteluvaihe

Väliaikaishallinto (VATE)

Aluevaltuusto

Hyvinvointialueet käynnistyvät

 

Esittelydiat hyvinvointialueen rahoituksesta 30.4.2021 (pdf)

Koetalousarvion esittelymateriaali (pdf)

Tietojohtaminen

Virta-hankkeen sivut: Virta-hanke – DigiFinland