Hoitotakuu

Tavoitteet

  • Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
  • Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  • Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
  • Palveluiden monialaisuuden ja toimivuuden varmistaminen
  • Kustannusten nousun hillitseminen

Hoitotakuun kehittämisohjelmalla tähdätään siihen, että ihminen pääsee kiireettömään hoitoon seitsemän vuorokauden sisään hoidon tarpeen arvioinnista.

Toimenpiteet

  • Digitaalisten palveluiden käyttöönotto ja jalkauttaminen
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • Ammattilaisten työnkuvien kehittäminen työparien työtä painottavaksi
  • Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen yhteistyön kehittäminen
  • Muut hanketyön aikana muotoutuvat toimenpiteet

Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden ansiosta asiointi helpottuu, hoitoonpääsy nopeutuu ja asiakkaille voidaan varmistaa kokonaisvaltainen hoito.

Tulokset

Koulutukset

Digitaitava sote -työpajakokonaisuus

Hyvinvointialueen sote-henkilöstölle on järjestetty syksyn 2021 aikana digitaitoja parantavia työpajoja. Työpajat jatkuvat myös vuonna 2022.

Kansansairaudet hoitotyössä -täydennyskoulutus

Kansansairaudet hoitotyössä -täydennyskoulutus (pptx)

Moniammatillisen työtavan pilotti

POPsoten Hoitotakuun kehittämisohjelma aloitti syyskuussa 2021 vastaanottojen moniammatillisen työtavan pilotin Kuusamon ja Pudasjärven terveyskeskuksissa sekä Oulun Kontinkankaan terveysaseman yhdessä tiimissä. Tarkempia tietoja pilotin etenemisestä Innokylästä. Pilotin tavoitteena on parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta sekä hoidon jatkuvuutta.

Katso myös projektikoordinaattori Anu Eskelisen haastattelu.

Materiaalit

Tulevaisuuden sotekeskus mallinnus syksy 2022

Yhteystiedot