Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä yhdyspinnat

Tavoitteet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (hyte) tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen ja ylläpito vaikeiden elämäntilanteiden ja sairauksien, vammojen, tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy hyvinvointierojen kaventaminen.

Kunnan, hyvinvointialueen, muiden julkisten toimijoiden, järjestöjen, seurakuntien ja monen yksityisen yrityksen palvelut ja toiminta kohdistuvat Pohjois-Pohjanmaan asukkaisiin. Jotta ne palvelevat kokonaisuutena asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla, toimijoiden on sovitettava toimintansa yhteen. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja yhdyspinnat -osahankkeen tavoitteena on, että Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitettävät palvelut ja toiminnot tukevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja yhdyspinnoilla tapahtuvaa yhteistyötä.

Toimenpiteet

Osahanke pyrkii tavoitteeseensa seuraavien toimenpiteiden kautta:

  • Kehitetään asiakas- ja palveluohjausta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhdyspintojen näkökulmasta
  • Kehitetään sähköistä ohjaus- ja asiointialustaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhdyspintojen näkökulmasta
  • Tuetaan kehittämisohjelmissa tapahtuvaa muuta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä ja yhdyspintatoimintaa
  • Valmistellaan yhdyspintatoimintaa

Osahankkeen työntekijät osallistuvat kehittämisohjelmien toimintaan, minkä ansiosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhdyspintojen näkökulmat kytkeytyvät suoraan kehittämistyöhön. Lisäksi heidän tehtäviinsä kuuluu seuraavien yhdyspintojen valmistelu:

  • Liikuntapalvelut
  • Työllisyys- ja elinkeinoyhdyspinta
  • Ehkäisevä päihdetyö
  • Kulttuuripalvelut
  • Opiskelijahuolto
  • Kotoutumisen edistäminen

Osahankkeen rahoituksella valmistellaan myös hyvinvointialueen asukas- ja asiakasosallisuuden ja kumppanuuden mallia.

Osallisuuden ja kumppanuuden edistäminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhdyspintatoiminnan valmistelussa.

Materiaalit

Tulevaisuuden sotekeskus mallinnus syksy 2022

Yhteystiedot