Asiakas- ja palveluohjauksen työpajat, vuosi 2021

Asiakas- ja palveluohjaustyöpajainfo: Satu Kangas (pdf)

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittely, ohjaus ja seuranta: Hanna Tiirinki, THL (pdf)

Hyte, osallisuus ja Kaapo: Virpi Leinonen ja Sanna Lastikka (pdf)

17.3.2021 Asiakas- ja palveluohjauksen 1. työpajan diat:

Hyvinvointialueen yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli (pdf)

Asiakas- ja palveluohjaus työpajainfo (pdf)

Hanna Tiiringin esitelmä 17.3.2021 (pdf)

Eeva Liukon esitelmä 17.3.21 (pdf)

Anja Noron esitelmä 17.3.21 (pdf)

Mikäli haluat saada linkin 17.3. työpajan tallenteeseen, ole yhteydessä Satu Kankaaseen tai Virpi Leinoseen.

31.3.2021 Asiakas- ja palveluohjauksen 2. työpajan diat:

31.3.2021 Työpajan ohjeistus (pdf)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ikäihmisten palveluissa (pdf)

Anne-Mari Ahonen: Kotitorit, lähitorit, palvelukeskukset (pdf)

21.4.2021 Asiakas- ja palveluohjauksen 3. työpajan diat:

Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli (pdf)

Marke Varis: Palveluohjaus- ja neuvonta, Seniorineuvonta Ankkuri (pdf)

Asiakas- ja palveluohjauksen 4. työpajan diat:

Asiakas- ja palveluohjaus, 5.5.2021 (pdf)

Ihimiset.fi, Leijuke (pdf)

Asiakas- ja palveluohjauksen 5. työpajan diat:

Päivi Tiittula: Kunnan keskitetty palveluohjaus ja järjestöjen etsivän vanhustyö systeeminen yhdyspintatyö (pdf)

Miia Juntunen: Palveluohjaus hyvinvointia ja terveyttä edistävässä ohjaus- ja neuvontatyössä (pdf)

Asiakas- ja palveluohjauksen 6. työpaja

Hyvinvointilähete -toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin (pdf)

Riikka Röppänen:Asiakaslähtöinen asiakas- ja palveluohjaus (pdf)

Asiakas- ja palveluohjauksen 8. työpaja

IkäArvokas-hankkeen esittely 18.8.2021 (pdf)

Innokylän ABC (pdf)

Asiakas- ja palveluohjauksen 9. työpaja

Webinaari 8.9.2021; RAI-käyttöönotto sekä asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja toiminnan tarkastelu (pdf)

Innokylän toimintamallien kuvaaminen 8.9.2021 (pdf)

Lisätietoa

Yhteystiedot