Innovaatio-, yhteiskehittämis- ja testaustoiminta

POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta (TKIO) -osahankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön (2020-2021) Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen innovaatio-, yhteiskehittämis- ja testaustoiminnan malli. Mallin avulla tarjotaan tukevia työkaluja, rooleja, palveluja ja osaamista hyvinvointialueen palvelujen kehittämiseen.

Tavoitteet

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa POP-alueen innovaatio-, yhteiskehittämis- ja testaustoiminnan mallia kehitetään edelleen ja juurrutetaan POP-alueen sidosryhmien käyttöön ohjelman Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan osiossa.

Toimenpiteet

POP-alueen innovaatio- ja yhteiskehittämismallia kehitetään edelleen ja juurrutetaan alueelliseen käyttöön tiiviissä yhteistyössä tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja osaamistoiminnan sidosryhmien kanssa, alueen asukkaat, ammattilaiset, yritykset ja järjestöt aktiivisesti kehitystyöhön mukaan osallistaen. Alueellisesti käyttöönotetun sähköisen yhteiskehittämisalustan sekä toimintaa tukevan asiantuntijaverkoston ja palveluiden (mm. OuluHealth Labs) käyttöönottoa tuetaan, POP-alueen tarvelähtöisen, systemaattisemman ja kehittämistyön jatkuvuutta tukevan yhteiskehittämisen mahdollistamiseksi. Lisäksi edistetään innovaatioyhteistyön vahvistumista kansallisesti, hyvinvointialueiden sekä eri sidosryhmien ja sektorien välillä, mm. Innovaatio- ja strategiaverkostotoiminnan kautta.

Tulokset

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman aikana POP-alueen innovaatio-, yhteiskehittämis- ja testaustoiminnan malli saatetaan alueen ja sen sidosryhmien käyttöön. Toiminnan tueksi tuotetaan lisäksi alueen henkilöstön ja sidosryhmien kehittämisyhteistyötä tukeva POP-alueen Yhteiskehittämistoiminnan käsikirja, joka esitellään kohderyhmälleen vuoden 2022 aikana.

Materiaalit

Tulevaisuuden sotekeskus mallinnus syksy 2022

Jätä kehittämisehdotus

Jätä kehittämisehdotuksesi Pohteen yhteiskehittämisalustalle – osallistu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen

Pohteen yhteiskehittämistoiminnan kautta tuetaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tarvelähtöistä kehittämistä sekä avataan kaikille mahdollisuus osallistua hyvinvointialueen ja sen palveluiden kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä tarvitaan monipuolista osaamista sekä kokemustietoa. Kehittämisehdotuksen yhteiskehittämisalustalle voi jättää kuka tahansa – alueen asukas, ammattilainen, yritys sekä opetus- ja tutkimusyhteistyötahot.

Jätä kehittämisehdotus