Kuntoutus

Tavoitteet

Kuntoutujan kuntoutustarve tunnistetaan ja kuntoutumista tuetaan oikea-aikaisesti, vaikuttavin toimintamallein, moniammatillisesti ja monialaisesti.

Toimenpiteet

Kuntoutuksen kehittämisohjelman työpaketit

A Kuntoutukseen ohjautuminen ja hyvä kuntoutuskäytäntö:

Mm. kuntoutustarpeen tunnistamisen, sujuvan kuntoutusprosessin ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen.

B Monialainen ja moniammatillinen kuntoutus:

Mm. osatyökykyisten työkyvyn tuen kehittäminen monialaisissa verkostoissa, paljon palveluita tarvitsevan kuntoutujan tuen kehittäminen.

C Kuntoutuksen ennaltaehkäisevät toimintamallit:

Mm. uudenlaisten toimintamallien ideoiminen, hyvien jo olemassa olevien toimintamallien laajentaminen, digitaalisten ratkaisujen kartoittaminen.

D Kuntoutuksen läpileikkaavat teemat:

Kuntoutuksen yhteisen tietoperustan vahvistaminen, toimintakyvyn yhtenäiset arviointikäytännöt, kuntoutusalan osaamistarpeiden tunnistaminen.

> Työsuunnitelmat tarkentuvat helmikuun 2022 aikana.

Kehittämistyötä tehdään työpakettien mukaan rakentuvissa teemaverkostoissa hyvinvointialueella sekä alueellisesti koottavissa työryhmissä. Teamsilla tai livenä, tilanteen mukaan. Työryhmistä tiedotamme Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen www-sivuilla.

”Toivottavasti pääset osallistumaan ja tuomaan osaamisesi ja näkemyksesi kehittämistyöhön.”