Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Tavoitteet

Lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelman tavoitteena on koota kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi luomalla koko hyvinvointialueella yhteneväinen palveluohjaukseen ja omatyöntekijään perustuva perhekeskus-toimintamalli.

Toimenpiteet

  • Kokoamme yhteen kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut.
  • Kehitämme palveluita osittain digitaalisiksi.
  • Vahvistamme henkilöstön osaamista.
  • Otamme lapset, nuoret ja perheet suunnittelemaan ja kehittämään palveluita.

Materiaalit

Tallenteet

Julkaisut

Tulevaisuuden sotekeskus mallinnus syksy 2022

LNP-ohjelman mallinnukset:

Perhekeskustoimintasuunnitelma (pdf)

Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (pdf)

Perhekeskuksen palveluohjaus (pdf)

Innokylään kuvatut toimintamallit:

LNP-hankkeen pilotit:

https://ppalue.fi/kehittaminen/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/kehittamisohjelman-pilotit/

Yhteystiedot