Kehittämisohjelmassa pilotoidut toimintamallit

Palveluiden kehittämistyön yhtenä keskeisenä toimenpiteenä käynnistetään pilotteja, joiden tavoitteena on kokeilla, kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hankkeessa pilotoidut toimintamallit kuvataan Innokylään.

Palveluohjauksen pilotit

Palveluohjauksen piloteissa kehitetään perhekeskusten matalan kynnyksen palveluohjausta sekä asiakkaiden että viranomaisten yhteydenottokanavia.

Nepsy-pilotit

Alueelliset nepsy-koordinaattorit tekevät kehittämistyötä neuropsykiatrisesti oirelevien lasten ja nuorten alueellisten palveluiden yhtenäistämiseksi.

Nuorten päihdepalveluiden pilotit

Nuorten päihdepalveluiden piloteissa kehitetään nuorten perustason päihdepalveluiden saatavuutta sekä hoitoonohjausta.

Järjestöpilotit

Lisätietoa tulossa.

Korona ajasta johtuviin lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeisiin on käynnistetty pilotteja, joiden tavoitteena on kehittää järjestölähtöisiä toimintoja.