Pohjoisen osaamis- ja tukikeskus

Osaamis- ja tukikeskus (OT-keskus) on valmisteilla oleva palvelurakenne, jonka tarkoituksena on tukea erityisen vaikeiden kysymysten ratkaisuja siellä, missä lapsia, nuoria ja perheitä kohdataan ja haasteet ilmenevät. OT- keskustyön kohderyhmä ovat pohjoisen yhteistoiminta-alueen (Kainuu, Lappi, Keski- Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) ammattilaiset työtehtävissään. Hyödynsaajina ovat heidän asiakkaansa.

Kuvassa pohjoinen yhteistoiminta-alue

Tavoitteet

Pohjoisen OT-keskus -jatkokehittämishankkeen tavoite vuosina 2022-2023 on terveydenhuollon, sosiaalityön ja -huollon sekä oppimisen tuen osaamisen yhteensovittaminen. Osaamis- ja tukikeskus muodostaa vahvan tukiverkon lapsille, nuorille ja perheille erityisen vaativissa tilanteissa yhdessä perus- ja erityistason palveluiden kanssa sekä yhteistyössä oppimisen ja koulunkäynnin vaativan erityisen tuen eli VIP -verkoston kanssa.

OT- keskus tukee erityisen vaativissa tilanteissa yhdessä perus- ja erityistason kanssa

  • matalan kynnyksen palveluita kaikille lapsille, nuorille ja perheille (perhekeskukset, varhaiskasvatus ja koulut, järjestöt ja seurakunnat),
  • erityistason palveluita erityistä tukea ja hoitoa tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille (lastensuojelu, erikoissairaanhoito, muut erityistason palvelut) sekä
  • palveluita vaativinta tukea ja hoitoa tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille: OT-keskukset ja verkostot (asiantuntijatyöryhmät, yksiköt- ja verkostot, konsultaatiot ja liikkuvat palvelut, tutkimus, kehittäminen ja koordinaatio).

Tavoitteena on myös integratiivisen palvelurakenteen ja verkostojen varmistaminen lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimpien palveluiden tuottamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä palveluiden koordinointiin ja tukeen.

Toimenpiteet

Hankkeessa luodaan Pohjoisen OT-keskuksen ydinyksikkö sekä vaativinta erityisasiantuntijuutta kokoava verkosto, jota voidaan hyödyntää tarvittaessa myös valtakunnallisesti. Valtakunnallinen koordinaatio ja alueiden välinen yhteistoiminta tukevat kunkin yksittäisen alueen työtä erityisesti kompleksisissa ja uusissa tilanteissa.

Näyttöön perustuvien menetelmien levittämisessä tehdään yhteistyötä psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa edistävien hankkeiden kanssa. Kehittämisessä ja koulutuksessa, osaamisen ylläpidossa sekä alan tutkimus- ja kehittämistyössä Pohjoinen OT-keskushanke tekee yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.

Kansallista kehittämistyötä tehdään muiden OT- keskusten kanssa. Tulevaisuudessa valtakunnallisesti OT-keskuksia on viisi. Lisäksi yhteistyötä tehdään järjestöjen, Barnahus-hankkeen ja VIP/Vaatu-toiminnan kanssa. Eri hallinnonalat toimivat yhdessä ja integroidusti, jotta lapsen arjessa palvelut toteutuisivat lapsikeskeisesti ilman tarpeettomia viiveitä.

Tulokset

Pohjoinen OT-keskus -jatkokehittämishanke vuonna 2022-2023 tukee Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman mukaista hyvinvointialueiden kehittämistyötä vahvistamalla yhteistyöalueella tehtävää alueellista kehittämistä ja koordinaatiota.

Hanke tukee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisia konsultaation, koulutuksen ja tutkimuksen avulla siten, että ne lapset, nuoret ja perheet, joilla on harvinaisempien, vaativimpien monialaisten palvelujen tarve saavat tarvitsemansa tuen ja palvelun.

OT-keskuksessa yhteen sovitetaan terveydenhuollon, sosiaalityön ja -huollon sekä oppimisen tuen osaamisen palvelurakenteita ja varmistetaan lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimpien palveluluiden tuottamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä palveluiden koordinointiin ja tukeen tarvittavat verkostot.

Pohjoinen OT-hanketiimin ajankohtaiset

Haluatko Pohjoinen OT-keskus – Ajankohtaiset jatkossa suoraan sähköpostiisi?
Ilmoita sähköpostiosoitteesi anne.leppala-hast@ppshp.fi.