Hallintosääntö

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämässä hallintosäännössä määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijaorganisaatio, niiden tehtävät sekä toimivalta ja vastuusuhteet, taloudenhoito ja valvonta, aluevaltuuston toiminta, päätöksenteko- ja hallintomenettely ja luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen organisaation laajuuden vuoksi hallintosäännössä määritellään toimielinten ja ylimpien viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta. Hallintosääntö antaa aluehallitukselle ja johtaville viranhaltijoille oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen omilla päätöksillä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (pdf)