Laaja poliittinen ohjausryhmä

Laajan poliittisen ohjaus- ja seurantaryhmän työ on päättynyt aluevaltuuston aloitettua toimikautensa 1.3.2022.

Laajan poliittisen ohjausryhmän jäsenet ovat kuntien valtuutettuja eli luottamushenkilöitä. Nykyinen ryhmä on nimetty puolueiden piirijärjestöjen ehdotuksen mukaisesti elokuussa 2021 kuntavaalien tuloksen pohjalta.

Kuntajohtajilla ja eri sidosryhmien edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus laajan poliittisen ohjausryhmän kokouksissa.

Poliittisilla ohjausryhmillä varmistetaan, että alueita edustavilla kuntalaisilla on päätösvaltaa palvelujen kehittämisessä.

Tehtävät

Ryhmän tehtävänä on

  • ohjata POPsote-hankkeita suppean poliittisen ohjausryhmän valmistelun pohjalta
  • tehdä päätökset merkittävimmistä asioista
  • seurata ja ohjata väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä sen toimikauden aikana.

Jäsenet

Puheenjohtajisto

Antero Aulakoski, puheenjohtaja

Jussi Ylitalo, varapuheenjohtaja I

Esa Aalto, varapuheenjohtaja II

Tarja Leinonen-Viinikka, varapuheenjohtaja III

Outi Pekkala, varapuheenjohtaja IV

Jäsen/varajäsen

Annikki Sipilä / Riikka Rajala-Ruskela

Teija Myllylä / Paavo Ranua

Outi Pekkala / Aila Aakko

Leo Sauvola / Pirkko Rantasuo

Pertti Tero / Jorma Tero

Leena Tiiro / Teijo Liedes

Petri Hyvönen / Kirsti Keränen

Kullervo Niemelä / Eija Pahkala

Anu Niemi-Himanka / Hannu Lahti

Heikki-Pekka Alakärppä / Petra Neitola

Sari Kokko / Anita Pellikka

Veli Määttä / Liisa Pitkänen

Päivi Käkelä / Inka Hokkanen

Tarja Leinonen-Viinikka / Petra Kultanen

Satu Pinola / Timo Flankkila

Juho Pakaslahti / Leena Lehto

Monika Kangas-Siira/ Taina Parkkinen

Jaana Ollakka / Jaakko Klaavo

Kirsti Nivala / Samuli Tanska

Kirsti Airaksinen / Hilkka Kiesilä

Hanne Kokko/ Elise Pihlajaniemi

Kai Pajala / Marita Toiviainen

Pekka Rahkola / Reino Manninen

Matti Heikkinen / Ulla Lehtikangas

Kyösti Oikarinen / Susanna Kisner

Elli-Nora Vehmanen / Pia-Riitta Korvenheimo

Tommi Kallioniemi / Veli-Pekka Taponen

Petra Salovaara / Iinamaija Sala

Mika Pietilä / Janne-Pekka Niemimäki

Esa Aalto / Susa Vikeväkorva

Marja Lantto / Reijo Talala

Paula Anttila / Antti Tornberg

Jorma Romppanen / Risto Impola

Katriina Tikanmäki / Jarmo Halonen

Matti Leiviskä / Terhi Korsulainen

Antero Aulakoski / Liisa Lumijärvi

Mika Huhtamäki / Jouko Vasankari

Pirkko Valtanen / Virpi Aho

Helena Kinnunen / Jouni Tilli

Esa Kukkonen / Janne Niemelä

Riitta-Liisa Salmenkangas / Mikko Y Kinnunen

Risto Niemelä / Jari Ojala

Toni Långströn / Airi Juntunen

Heli Hietala / Sirpa Pauna

Raimo Puolakanaho / Ahti Nevanperä

Jussi Ylitalo / Minna Matinlauri

Ville Manninen/ Heikki Patala

Minna Huuhtanen / Sinikka Hämälä

Pirjo Nousiainen / Markus Rovio

Paula Haapakoski / Markus Jaatinen

Eveliina Autio/ Timo Ahvenainen

Sidosryhmien edustajat

Oulun yliopisto: Anne Remes
OAMK: Taina Junttila
Koulutuskuntayhtymä OSAO: Vesa Saarinen
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä: Tuija Huovinen
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Maria Siurua
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Riitta Pitkänen
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus: Kaisa Kostamo-Pääkkö
Järjestöjen kumppanuuskeskus/neuvottelukunta: Arja Sutela

Henkilöstöjärjestöt:
Jyty: Jamina Pietikäinen
Juko: Raija Niemelä
Super: Mervi Lesonen
Tehy: Tatu Tiala
JHL: Raili Nieminen
Pro+SPAL

Oulun kauppakamari: Maria Juurikka
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät: Marjo Kolehmainen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Petri Keränen
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto: Maire Mäki
Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri: Arto Rautio